Publiczne Przedszkole nr 6

 

Nawigacja

Poniedziałek 06.12.2021

liczba odwiedzin: 1537380
 • Nowa galeria Słoniki- grudzień 2021 została dodana do albumu fotograficznego

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu dla dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

  § 2. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz
  w środowisku społecznym.

 • Informujemy, że Publiczne Przedszkole nr 6 będzie pełniło dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu 2022. W lipcu 2022 przedszkole będzie nieczynne.

 • W dniach od 12 do 24 listopada 2021 r. będzie przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021.