Publiczne Przedszkole nr 6

 

Nawigacja

 • Wakacyjne życzenia!

  Kochane dzieci!

  Dziś kończy się rok przedszkolny i zaczynają się wakacje! Życzymy Wam i Waszym rodzicom wspaniałego wypoczynku, pięknej pogody, radości z wspólnie spędzonego czasu. Mamy nadzieję, że we wrześniu spotkamy się wszyscy razem uśmiechnięci, opaleni i wypoczęci!

 • Dzień Ojca- 23.03.2020
 • Zapisy na wakacje

  Informacje dotyczące funkcjonowania Publicznych Przedszkoli w miesiącu lipcu i sierpniu

  Termin zapisu do przedszkola: od 16.06.2020 r. do 23.06.2020 r.do godz. 15.30

  Do przedszkola należy zgłosić się telefonicznie w wyznaczonym terminie.

  Przedszkola w lipcu i sierpniu będą pracowały w reżimie sanitarnym i obejmują opieką tylko dzieci obojga rodziców pracujących .

  Wszelkie informacje i dokumenty wymagane do zapisania na dyżur dostępne będą w przedszkolach oraz istnieje możliwość pobrania ze strony internetowej placówki.

  Deklaracja na sierpień do PP nr 6 znajduje się pod tabelą.

 • Przedszkola będą czynne od 15.06.2020

  Prosimy zapoznać się z informacją: 

  link: https://wodzislaw-slaski.pl/przedszkola-i-zlobek-miejski-otwarte-od-15-czerwca

  Od poniedziałku 15 czerwca br. wodzisławskie przedszkola oraz Żłobek Miejski nr 1 zostają otwarte. Placówki te będą działać w nowym reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

  15 czerwca uruchamiamy wodzisławskie przedszkola, uruchamiamy je do świadczenia usług dla najmłodszych, ale w zupełnie innej rzeczywistości. Nasze przedszkola wyposażone są w niezbędny sprzęt ochrony osobistej dla osób opiekujących się dziećmi. Zakupiliśmy ozonatory, którymi dezynfekujemy przestrzenie wspólne. Przedszkola przygotowane są do innej pracy, w tzw. trybie awaryjnym. (...) Uruchomienie przedszkoli to obraz naszego obopólnego zaufania, które mamy do siebie. Jeżeli ktoś z Państwa bliskich, rodzin z którymi przebywacie na co dzień czy spotykacie się, jest poddany kwarantannie lub jest w grupie osób, które mogą być przebadane w najbliższym czasie - zastanówcie się czy posłać dziecko do przedszkola. O każdej zmianie w Waszej rodzinie informujcie dyrektora placówki czy Waszego wychowawcę. To bardzo ważne, bo tylko w ten sposób będziemy mogli zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych, o bezpieczeństwo Was - rodziców i dziadków. To wyjątkowa sytuacja, która wymaga od nas współpracy. Zachęcam i proszę o tą współpracę - apeluje prezydent Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca.

 • Komunikat p. prezydenta M. Kiecy- 09.06.2020

  Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z komunikatem p. prezydenta dotyczącym otwarcia przedszkoli w trybie sanitarnym od dnia 15.06.2020.

  link: 

  https://www.facebook.com/mieczyslaw.kieca/videos/vb.316439891842478/846037659137753/?type=2&theater

 • Życzenia z okazji Dnia Dziecka

  Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich dzieci przedszkolnych - niech się czują kochane, potrzebne i szczęśliwe- z odwagą do spełniania marzeń

                                                                 Tego życzy p. Joasia Królikowska

 • Dzień Dziecka 2020

  Życzenia dla małych i dużych dzieci

 • Informacja z dnia 28.06.2020

  Informacja od p. prezydenta M. Kiecy

  Szanowni Państwo,jak widzicie, przygotowaliśmy sprzęt oraz środki ochrony osobistej dla naszych placówek oświatowych, w tym oczywiście przedszkoli. Po wielu rozmowach i konsultacjach, także z przedstawicielami służby zdrowia, podjęliśmy decyzję, iż nasze przedszkola i szkoły pozostaną jeszcze zamknięte do 14 czerwca. Taka decyzja podyktowana jest sytuacją epidemiologiczną w powiecie i regionie. Pod uwagę bierzemy przede wszystkim bezpieczeństwo Waszych dzieci, Was i pracowników przedszkoli.Obecnie ryzyko zaistnienia nowego ogniska zakażeń jest zbyt duże. Proszę zatem, uzbrójmy się w cierpliwość. Pamiętajmy, że wystarczy jeden przypadek zakażenia w grupie i kwarantanna jest nakładana na wszystkie dzieci, ich rodziny oraz pracowników.Co bardzo ważne, od 1 czerwca nauczyciele szkół podstawowych będą w pełni dostępni dla uczniów ósmych klas. Umożliwimy konsultacje zdalne oraz w szkołach.Bezpieczeństwo pozostaje najwyższym priorytetem.

 • Z okazji Dnia MATKI
 • Kontynuujemy zdalne nauczanie- 19.05.2020

  W wodzisławskich placówkach oświatowych w dalszym ciągu będzie kontynuowana nauka zdalna.

  Istnieje możliwość uruchomienia w trybie tzw. awaryjnym żłobków, przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych dla dzieci, którym rodzice, ze względu na wykonywana pracę, szczególnie w obszarach walki z pandemią, nie mogą zapewnić opieki. Biorąc jednakże pod uwagę bardzo trudną sytuację epidemiologiczną w regionie  wciąż pod znakiem zapytania pozostaje decyzja o uruchomieniu tych placówek w naszym mieście. Opracowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego procedury (zał. 1, 2, 3) pozwalają ocenić w jakim reżimie sanitarnym placówki w obecnym czasie w ogóle mogą funkcjonować.

  Po rozpoznaniu potrzeb rodziców najmłodszych uczniów oraz zainteresowania konsultacjami najstarszych uczniów planujemy w tym awaryjnym systemie uruchomić placówki, ale nie wcześniej niż 1 czerwca br.

  Z obiektów szkolnych sportowych udostępnione są kompleksy boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 28. Jednocześnie informujemy, że do dyspozycji mieszkańców są obiekty sportowe MOSIR-u. 

  Procedura organizacji opieki w Publicznym Przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest miasto Wodzisław Śląski, w czasie pandemii COViD-19

   

  RAMOWA PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU, DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI 

  W CZASIE PANDEMII COVID-19 

  opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku  do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Publicznego Przedszkola nr ……                              w Wodzisławiu Śląskim oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.
  2. Celem procedur jest:
  1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
  2. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
  1. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

   § 1

   OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

   

  1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
  2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.
  3. Organizuje pracę personelu na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 
  4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić dziecko do przedszkola w czasie pandemii.
  5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej deklaracji stanowiącej załącznik 2.
  6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika i oznacza pomieszczenie jako izolatka.
  7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (np. rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 
  8. Dopilnowuje, aby przy wejściu głównym umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk,  a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne w płynie oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych  i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce). 
  9. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki także w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk.
  10. Dopilnowuje, aby w pomieszczeniach przedszkola wisiały instrukcje jak prawidłowo zdejmować rękawiczki jednorazowe i maseczki.
  11. W przypadku korzystania z sprzętu terenowego przez grupę dzieci zapewnia dezynfekcję urządzeń.
  12. Zapewnia codzienną dezynfekcję placu zabaw po zakończonym dniu pracy przedszkola, a w przypadku większej ilości grup niż jedna po każdym pobycie dzieci na placu zabaw.

  § 2

  OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

   

  1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie, z odnotowaniem na wyznaczonej liście. 
  2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
  3. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
  4. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
  5. Pracują  wg  ustalonego  przez  dyrektora  harmonogramu.
  6. Kadra pedagogiczna:
  1. organizuje działania opiekuńczo – wychowawcze i w miarę możliwości dydaktyczne,
  2. wyjaśnia dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone, komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa,
  3. instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk, przypominają i dają przykład,
  4. zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem,                    po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza,
  5. przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu/plac zabaw,
  6. organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu/placu zabaw w przedszkolu tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą,
  7. unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednym urządzeniu na placu zabaw,
  8. sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi,
  9. organizują w miarę możliwości codzienne zabawy ruchowe  przy otwartych oknach.
  1. Osoba wyznaczona mierzy przed wejściem do przedszkola /lub w wiatrołapie/strefie wejścia  dzieciom temperaturę za pomocą bezdotykowego termometru, dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, pracownika u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19. W przypadku zauważenia objawów chorobowych u innych pracowników zgłasza ten fakt do dyrektora przedszkola.
  2. Personel obsługi:
  1. usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,  jak np. pluszowe zabawki, dywany,
  2.  wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
  3.  wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
  4. dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków,
  5. czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
  1. Pracownik kuchni oraz intendentka: przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia ponadto:
  1. wykonują zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy, 
  2. oprócz środków higieny osobistej (fartuchów) stosują rękawiczki,
  3. utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,
  4. po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz zmywalni,
  5. intendentka dba o czystość magazynu spożywczego. Wstęp do magazynu ma tylko intendentka.  Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku magazynu,
  6. intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców, oraz zakupy, które w odpowiedni sposób dezynfekuje. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami.

   § 3 

  OBOWIĄZKI RODZICÓW

  1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 2.
  2. Przekazują dyrektorowi lub opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. 
  3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
  4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
  5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
  6. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury.  
  7. Wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. 
  8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
  9. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
  11. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów z przedszkola.

   

  § 4 

  PRACA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

   

  1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki pomiędzy godzinami od ……. do …….. są zamknięte.
  2. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
  3. Ograniczenie liczebności grup:
  4. pierwszeństwo z możliwości skorzystania z miejsca w przedszkolu mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  5. jest możliwość otwarcia …... grup przedszkolnych, liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do …. w jednej grupie i do ….w kolejnej (zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m,
  6. w związku z powyższym placówka jest w stanie w ciągu dnia zapewnić opiekę …… dzieciom,
  7.  obecność dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować dyrektorowi  dwa dni wcześniej do godziny 12.00 (telefonicznie  lub mailowo).
  8. Przyprowadzanie i odbiór  dzieci z przedszkola:
   1. tylko  jedna  osoba  przyprowadza  dziecko  do  przedszkola  i  przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce,
   2. wprowadza się kategoryczny zakaz wstępu do placówki rodziców i opiekunów,
   3. w placówce przebywają wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola,
   4. rodzic przyprowadza dziecko do drzwi placówki w maseczce, a pracownik dyżurujący przy wejściu do przedszkola dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku. Jej odczyt zapisuje na liście wejść. Jeżeli temperatura ciała dziecka wynosi 37,5 st. lub więcej – dziecko nie zostaje przyjęte do placówki. Następnie jeżeli temperatura ciała dziecka jest właściwa odbiera dziecko od rodzica  prowadzi do szatni, gdzie dziecko zostawia ubranie wierzchnie, zmienia obuwie i przechodzi do sali zabaw.
   5. jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej, pracownik  ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie,
   6. w taki sam sposób odbywa się odbiór dziecka z przedszkola, opiekun ubiera dziecko mierzy temperaturę i oddaje dziecko rodzicom,
   7. rodzic odprowadza  dziecko do drzwi przedszkola, nie wchodzi do środka. Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu  do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min.  2 metry.  Jeżeli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy się kolejka należy zachować odstęp od innych dzieci i rodziców,
   8. dzieci przyprowadzane są do godziny 8:30. Po jej upływie wietrzone  są pomieszczenia szatni i dezynfekowane .
  9. Zgodnie z zaleceniami GIS – wietrzenie odbywa się co godzinę, nawet w trakcie zabaw. Jeżeli temperatura na to pozwoli okna będą jak najczęściej otwierane.
  10. W zależności od warunków pogodowych dzieci spędzają czas na placu zabaw lub na tarasach.
  11. Ubrania awaryjne ( na zmianę), rodzice dostarczają do placówki.
  12. Wprowadza się zakaz wnoszenia zabawek  do placówki.
  13. W ciągu dnia dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody pod nadzorem opiekunów, wycieranie dłoni odbywa się przy użyciu ręczników papierowych.
  14. Dzieci i pracownicy w placówce przebywają bez maseczek ochronnych. Jeżeli pracownik zdecyduje się na maseczkę czy przyłbicę, przedszkole zapewnia środki ochronne.
  15. Monitoring czynności higienicznych stanowi załącznik nr 3 do procedury.
  16. Prowadzona jest dzienna lista osób przybywających w tym samym czasie w przedszkolu – karta monitorowania obecności stanowiąca załącznik nr 4

   

  § 5

  1.  PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

  2. Dyrektor i pracownicy przedszkola zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. 
  3. Pracownik przedszkola, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:

  duszność,

  stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),

  objawy przeziębieniowe,

  gorączka,

  kaszel,

  duszności i kłopoty z oddychaniem,

  bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

  - nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.

  - O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 1, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy, formie komunikacji na odległość.

  - Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.

  - Pracownik, będący w pracy u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem       lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

  - zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia,

  - dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki,

  - dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa. 

  1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

  - pracownik  bezzwłocznie odizolowuje dziecko  do tzw. izolatki - wyznaczonego pomieszczenia,

  - pracownik  bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki,

  - pracownik pozostający z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości,

  - pracownik pedagogiczny zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

  - dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w  przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki,

  - pracownik pedagogiczny bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji, 

  - dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, zanim wyda dziecko rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, celem uzyskania wytycznych postepowania, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999, 112, 324539880.

  § 6

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
  2. Procedury obowiązują do odwołania.

   

   

   

   

   

   

   

 • Słoniki
  17.05.2020

  Moduł Słoniki został zmodyfikowany

 • Funkcjonowanie przedszkoli i żłobków

  W związku z sytuacją epidemiologiczną w regionie oraz małym zainteresowaniem rodziców najwcześniej od 25 maja br. w mieście Wodzisław Śląski zostaną uruchomione przedszkola i żłobek miejski.

  Opracowane zostały w tym celu procedury, z którymi rodzice i pracownicy powinni się zapoznać. Procedury zostaną opublikowane na stronach internetowych przedszkoli i miasta.

   Z uruchomieniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III i zajęć specjalistycznych w szkołach podstawowych wstrzymujemy się do momentu ukazania się odpowiednich rozporządzeń. Jesteśmy w stałym kontakcie  z dyrektorami placówek.

  Link:

  https://wodzislaw-slaski.pl/funkcjonowanie-przedszkoli-i-zlobkow?fbclid=IwAR3QS7J77zX8cCLOfx-Rq6IHOrR0MBKgQRb9F6mkyJNXaNtqDrswpk1mlYM

 • Informacja prezydenta Mieczysława Kiecy
 • WAŻNE! Wiadomość od prezydenta Mieczysława Kiecy

  Szanowni Mieszkańcy, Rodzice maluchów,

  patrząc przede wszystkim na bezpieczeństwo Waszych dzieci, bezpieczeństwo Wasze oraz pracowników przedszkoli i żłobka, Waszych i ich rodzin, mając również na uwadze Wasze potrzeby i troski, przymierzamy się do awaryjnego otwarcia placówek opiekuńczych w trybie AWARYJNYM nie wcześniej niż 1⃣8⃣ maja!

  W przyszłym tygodniu przedszkola nie ruszą. W ciągu najbliższych dni będziemy pracować i solidnie śledzić sytuację w mieście i regionie. Dziś pewnej decyzji podjąć nie możemy. O wszystkim dowiecie się Państwo do końca przyszłego tygodnia – śledźcie nasze komunikaty.

   TRYB AWARYJNY oznacza zapewnienie opieki tylko najbardziej potrzebującym dzieciom. Nie ma i nie może być mowy o pracy przedszkoli w trybie, jaki znamy sprzed epidemii. Jeśli to będzie możliwe, opiekę będziemy się starali zabezpieczyć w pierwszej kolejności dla dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowia, służbach porządkowych.

  Szczegółowo analizujemy wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej w związku z decyzją administracji rządowej o możliwości otwarcia przedszkoli oraz instytucji kultury od połowy przyszłego tygodnia.

  Zanim uruchomimy jakąkolwiek placówkę, musimy zasięgnąć opinii służb epidemiologicznych, nadzoru pedagogicznego oraz lekarzy – w tym naszego Sanepidu i szpitala, a także zapytać Was, rodziców, i nauczycieli o wiele szczegółów.

   Co ważne, musimy rozeznać sytuację, ilu rodziców i opiekunów gotowych będzie posłać swoje pociechy do przedszkola i jak ewentualnie będzie to wpływało na warunki bezpieczeństwa i higieny w placówkach. Dlatego też wychowawcy będą się z Wami kontaktować w tej sprawie w przyszłym tygodniu.

  Czekamy na publikację przepisów prawnych, a także szczegółową ocenę stopnia przygotowania naszych placówek do uruchomienia w trybie awaryjnym.

  Czasu jest mało, a przygotowań sporo. Przede wszystkim placówki muszą zostać odpowiednio przygotowane - ponownie zdezynfekowane i poddane ozonowaniu, niektóre zabawki muszą być usunięte, a magazyny żywności muszą być uzupełnione. Będziemy musieli przygotować podział opieki na grupy w taki sposób, aby zapewnić najlepsze warunki bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom, a także Wam.

  Nie jesteśmy w stanie z pełną odpowiedzialnością wznowić zajęć w przedszkolach wcześniej. Czas jest nam nie tylko niezbędny, by przygotować placówki dla Waszych dzieci, ale by zapewnić jak największe prawdopodobieństwo, że będą one tam całkowicie bezpiecznie. Proszę Was o wyrozumiałość.

                                                                                                                                            Mieczysław Kieca

 • Decyzja Ministra Oświaty

  Decyzją Ministra Oświaty Dariusza Piontkowskiego szkoły, żłobki, przedszkola zostaną zamknięte do 24 maja.

 • Wielkanoc 2020

  Najserdeczniejsze życzenia spokojnych, uśmiechniętych i pełni życzliwości świątecznych dni

  oraz zdrowia w tym, co nas wszystkich spotyka na co dzień.

  Dużo wytrwałości przy małych i wielkich przeciwnościach dnia codziennego

  i wyrozumiałości dla siebie samego i dla innych

                                         życzy:

  Grono Pedagogiczne oraz personel PP6

 • Informacja

  Informujemy, że zgodnie z decyzją premiera M. Morawieckiego - przedłużone zostają wszystkie obostrzenia dotychczas wprowadzone przez Rząd. Została podana informacja, że do 26 kwietnia zostaje zawieszona działalność żłobków, przedszkoli oraz szkół. Zostają także odwołane zajęcia na uczelniach.

 • Opłaty za mc marzec 2020

  Od dnia 02.04.2020 można kontaktować się z przedszkolem w celu uzyskania informacji  o wysokości zapłaty za miesiąc marzec..

 • Rekrutacja do przedszkoli

  REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK 2020/ 2021

  W dniu 30.03.2020 r. o godz. 13.00 zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji  tj. publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Aby sprawdzić do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu lub sprawdzić pocztę elektroniczną adresu, który został podany przy rekrutacji.

  ................................................................................................................ 

  Do dnia 03.04.2020 r. do  godz. 15.00 należy zgłosić do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę korzystania z usług tej placówki. 

  ........................................................................................................................
  Ze względu na wprowadzony stan epidemii potwierdzenie woli odbywać się będzie poprzez przesłanie wersji elektronicznej oświadczenia do przedszkola, którego dziecko zostało zakwalifikowane, lub złożenia poświadczenia telefonicznego w przedszkolu. 
  Jeżeli Rodzice nie potwierdzą woli przyjęcia dziecka w określonym wyżej terminie, zostanie dziecko wykreślone z listy przyjętych. Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 24.05.2020 r. o godz. 15.00. 

 • ​​​​​​​KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM:

   

  Prosimy, by kontaktowali się Państwo z przedszkolem telefonicznie lub poprzez e- mail:

  pp6@wodzislaw-slaski.pl

  W wiadomości można pozostawić swój numer kontaktowy. Oddzwonimy.

  Sekretariat jest czynny w godz. 8.00 do 12.00