Publiczne Przedszkole nr 6

 

Nawigacja

Informacje dla rodziców Czego się uczymy? Wychowawca podpowiada Język angielski Bawimy i uczymy się w domu Podziękowania Realizacja innowacji

Podziekowania

Informacje dla rodziców

 Grupa: "Motylki"

Liczy 11 dziewczynek i 12 chłopców

Rada Rodziców:

1. Małgorzata Socha

2. Katarzyna Polit

3. Barbara Smyczyńska

                               

                                        KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Konsultacje indywidualne z rodzicami będą odbywały się telefonicznie  lub osobiście we wtorki od 16.00 do 17.00

Telefon do konsultacji: 789 259 322

 

-----------------------------------------

Zajęcia dodatkowe:

- rytmika:  wtorek 13.00- 13.30

- angielski:

 

      Od kwiatuszka do jabłuszka, czyli dzień jabłka w PP 6

28 września grupa Motylków obchodziła Dzień Jabłka. Dzieci zapoznały się z cyklem powstawania jabłek, z nowymi słowami jak: miąższ i szypułka. Przeliczały jabłka, uczyły się je dzielić i nazywać: całość, połowa, ćwiartka. Następnie przy pomocy wyciskarki wolnoobrotowej (zachowując zasady bezpieczeństwa) dzieci samodzielnie wykonały zdrowy sok jabłkowy, który później ze smakiem wypiły.  Soku było tak dużo, że postanowiły poczęstować nim panie z innych grup. Popołudniu dzieci wybrały się na spacer celem zaobserwowania sprzedaży  owoców i warzyw na pobliskich straganach.  Celem było zachęcenie dzieci do spożywania większej ilości owoców i warzyw. Przedszkolaki  rozmawiały o tym, jakie wartości odżywcze mają owoce i warzywa, pytały o  różne sprawy sprzedawców a następnie dokonały samodzielnego zakupu owoców, które ze smakiem zjadły na podwieczorek.

...................................................................................................

      20 września pani dyrektor pasowała na przedszkolaka naszego nowego kolegę- Wiktora. Gratulujemy!

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

19 września obchodzono w przedszkolu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Przedszkolaki świetnie bawiły się przy dziecięcej muzyce tanecznej, brały udział w grach i zabawach ruchowych i  integracyjnych. Zabawa z żółtym balonikiem przyniosla dużo ruchu i śmiechu. Na koniec dzieci pozowały do pamiątkowych zdjeć.

..............................................................................................

         

15 września dzieci obchodziły Dzień kropki. Jest to dzień Dot Day…święto kreatywności, wiary we własne możliwości, wytrwałości i czerpania satysfakcji z tego co robimy. Dzieci kodowały kropki wg podanego "szyfru", bawiły się ruchowo z kolorowymi kropkami- żartownisiami, kolorowały gigntyczną kolorowankę. 

................................................................................................................................................

       

12 września przedszkolaki z PP6 wzięły udział w obchodach Narodowego Dnia Sportu. Był to dzień   promowania aktywnego trybu życia, kształtowania zachowań prozdrowotnych i  nabywania wiary we własne siły.  Rozgrzewkę dla starszaków poprowadził pan Robert, trener Ronin Kids. W każdej z sal  na dzieci czekały inne zadania  ruchowe. Były ścieżki sensoryczne, tunel, przejście po ławeczce, kładkach. czy „kamieniach”, turlanie ogromnej piłki, zabawy z chustą animacyjną czy kolorowe materace o różnorodnych kształtach.   Przedszkolaki  przechodziły z sali do sali wykonując zaplanowane dla nich wyzwania ruchowe.  Uśmiechy na twarzach dzieci wskazywały na ich dobre samopoczucie i zadowolenie. Wspólną zabawę  zakończono pamiątkowym zdjęciem.

Kodeks przedszkolaka- nasze zasady!

Prezentujemy nasze zasady, którymi będziemy się kierować podczas pobytu w przedszkolu i poza nim. Są ilustracje na TAK!- zachęcające do takiego postepowania w życiu codziennym i zasady na NIE!-, których uczymy się unikać. Proszę utrwalać nasze zasady w domu. Współpraca rodziców i nauczycieli przyniesie dobre efekty. 

...................................................................................................

Ramowy rozkład dnia dla grupy Motylków

pozostałe godziny dzieci są na zbiorówce

7:00 – 8:00 Mycie rąk. Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabiegi higieniczne. Indywidualne rozmowy
z dziećmi. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne.

8:00 – 8:30  Prace porządkowe w sali, zabawy ruchowe integrujące grupę, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane
z przygotowaniem do śniadania.

8:30 – 8:45 Zabiegi higieniczne. Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego
i estetycznego spożywania posiłku.

8:45– 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Zabawy swobodne wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci.

10:00 - 11.15 Kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, wycieczki, swobodna aktywność dzieci. Zajęcie ruchowe
w sali (w razie niekorzystnej aury). Czytanie literatury dziecięcej. Zabawy z językiem angielskim /środa/.

11.15 - 11.30 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11:30 – 12.00 Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych
i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12.00 – 13:45  

Zabiegi higieniczno-samoobsługowe. Zabawy relaksacyjne, słuchanie muzyki, czytanie literatury. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne
o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań w sali, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, prace nauczycielki
o charakterze obserwacyjnym.

13.45 – 14.00 Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14.00 – 14:15  Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

14:15 – 16.00 Zabiegi higieniczne, zabawy dowolne; czytanie literatury dziecięcej, fragmentów książek, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. gry edukacyjne, planszowe z małym zespołem. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.