Publiczne Przedszkole nr 6

 

Nawigacja

Informacje dla rodziców Czego się uczymy Wychowawca podpowiada Język angielski Podziękowania Bawimy i uczymy się w domu Propozycje zabaw

Motylki

Informacje dla rodziców

 Grupa: "Motylki"

......................................................................................

Na konsultacje indywidualne  zapraszam w każdą pierwszą środę miesiąca od 15.30do 16.00 lub dłużej w razie potrzeby bądź w innym terminie po uzgodnieniu z wychowawcą.

..............................................................

 • Dzień zabawek będzie w każdy piątek.
 • Niezależnie od dnia zabawek można przynosić codziennie książki.
 • ..................................................................
 • Rada Rodziców:
 • Edyta Mika
 • Małgorzata Socha
 • Adrianna Sadzawiec- Bartczak
 • Adelajda Urban.
 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

 

  

Kochane dzieci!

Dziś kończy się rok przedszkolny i zaczynają się wakacje! Życzymy Wam i Waszym rodzicom wspaniałego wypoczynku, pięknej pogody, radości z wspólnie spędzonego czasu. Mamy nadzieję, że we wrześniu spotkamy się wszyscy razem uśmiechnięci, opaleni i wypoczęci!

         

 

  

   Przedszkola będą czynne od 15.06.2020

Prosimy zapoznać się z informacjami:

link: https://wodzislaw-slaski.pl/przedszkola-i-zlobek-miejski-otwarte-od-15-czerwca

 

Od poniedziałku 15 czerwca br. wodzisławskie przedszkola oraz Żłobek Miejski nr 1 zostają otwarte. Placówki te będą działać w nowym reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

15 czerwca uruchamiamy wodzisławskie przedszkola, uruchamiamy je do świadczenia usług dla najmłodszych, ale w zupełnie innej rzeczywistości. Nasze przedszkola wyposażone są w niezbędny sprzęt ochrony osobistej dla osób opiekujących się dziećmi. Zakupiliśmy ozonatory, którymi dezynfekujemy przestrzenie wspólne. Przedszkola przygotowane są do innej pracy, w tzw. trybie awaryjnym. (...) Uruchomienie przedszkoli to obraz naszego obopólnego zaufania, które mamy do siebie. Jeżeli ktoś z Państwa bliskich, rodzin z którymi przebywacie na co dzień czy spotykacie się, jest poddany kwarantannie lub jest w grupie osób, które mogą być przebadane w najbliższym czasie - zastanówcie się czy posłać dziecko do przedszkola. O każdej zmianie w Waszej rodzinie informujcie dyrektora placówki czy Waszego wychowawcę. To bardzo ważne, bo tylko w ten sposób będziemy mogli zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych, o bezpieczeństwo Was - rodziców i dziadków. To wyjątkowa sytuacja, która wymaga od nas współpracy. Zachęcam i proszę o tą współpracę - apeluje prezydent Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca.

...................................................................................................................................................

W czerwcu urodziny obchodzą :

- Kinga- 08 czerwca

- Karolinka - 30 czerwca

Życzymy dziewczynkom samych pięknych, radosnych dni. Niech się spełnianją ich marzenia.

...................................................................................................

Dzień Dziecka 2020

Życzenia dla małych i duzych dzieci

    Informacja od p. prezydenta M. Kiecy- z dnia 28.05.2020

Szanowni Państwo,
jak widzicie,
przygotowaliśmy sprzęt oraz środki ochrony osobistej dla naszych placówek oświatowych, w tym oczywiście przedszkoli. Po wielu rozmowach i konsultacjach, także z przedstawicielami służby zdrowia, podjęliśmy decyzję, iż nasze przedszkola i szkoły pozostaną jeszcze zamknięte do 14 czerwca. Taka decyzja podyktowana jest sytuacją epidemiologiczną w powiecie i regionie. Pod uwagę bierzemy przede wszystkim bezpieczeństwo Waszych dzieci, Was i pracowników przedszkoli.
Obecnie ryzyko zaistnienia nowego ogniska zakażeń jest zbyt duże. Proszę zatem, uzbrójmy się w cierpliwość. Pamiętajmy, że wystarczy jeden przypadek zakażenia w grupie i kwarantanna jest nakładana na wszystkie dzieci, ich rodziny oraz pracowników.
Co bardzo ważne, od 1 czerwca nauczyciele szkół podstawowych będą w pełni dostępni dla uczniów ósmych klas. Umożliwimy konsultacje zdalne oraz w szkołach.
Bezpieczeństwo pozostaje najwyższym priorytetem.

                        W wodzisławskich placówkach oświatowych

                                    w dalszym ciągu będzie kontynuowana nauka zdalna.- 19.05.2020

Istnieje możliwość uruchomienia w trybie tzw. awaryjnym żłobków, przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych dla dzieci, którym rodzice, ze względu na wykonywana pracę, szczególnie w obszarach walki z pandemią, nie mogą zapewnić opieki. Biorąc jednakże pod uwagę bardzo trudną sytuację epidemiologiczną w regionie  wciąż pod znakiem zapytania pozostaje decyzja o uruchomieniu tych placówek w naszym mieście. Opracowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego procedury (zał. 1, 2, 3) pozwalają ocenić w jakim reżimie sanitarnym placówki w obecnym czasie w ogóle mogą funkcjonować.

Po rozpoznaniu potrzeb rodziców najmłodszych uczniów oraz zainteresowania konsultacjami najstarszych uczniów planujemy w tym awaryjnym systemie uruchomić placówki, ale nie wcześniej niż 1 czerwca br.

Z obiektów szkolnych sportowych udostępnione są kompleksy boisk „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 28. Jednocześnie informujemy, że do dyspozycji mieszkańców są obiekty sportowe MOSIR-u. 

Procedura organizacji opieki w Publicznym Przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest miasto Wodzisław Śląski, w czasie pandemii COViD-19

 

RAMOWA PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU, DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI  W CZASIE PANDEMII COVID-19 

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku  do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Publicznego Przedszkola nr ……                              w Wodzisławiu Śląskim oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.
 2. Celem procedur jest:
 1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
 2. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
 1. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 § 1

 OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.
 3. Organizuje pracę personelu na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 
 4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić dziecko do przedszkola w czasie pandemii.
 5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej deklaracji stanowiącej załącznik 2.
 6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika i oznacza pomieszczenie jako izolatka.
 7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (np. rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 
 8. Dopilnowuje, aby przy wejściu głównym umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk,  a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne w płynie oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych  i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce). 
 9. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki także w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 10. Dopilnowuje, aby w pomieszczeniach przedszkola wisiały instrukcje jak prawidłowo zdejmować rękawiczki jednorazowe i maseczki.
 11. W przypadku korzystania z sprzętu terenowego przez grupę dzieci zapewnia dezynfekcję urządzeń.
 12. Zapewnia codzienną dezynfekcję placu zabaw po zakończonym dniu pracy przedszkola, a w przypadku większej ilości grup niż jedna po każdym pobycie dzieci na placu zabaw.

§ 2

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie, z odnotowaniem na wyznaczonej liście. 
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 5. Pracują  wg  ustalonego  przez  dyrektora  harmonogramu.
 6. Kadra pedagogiczna:
 1. organizuje działania opiekuńczo – wychowawcze i w miarę możliwości dydaktyczne,
 2. wyjaśnia dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone, komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa,
 3. instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk, przypominają i dają przykład,
 4. zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem,                    po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza,
 5. przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu/plac zabaw,
 6. organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu/placu zabaw w przedszkolu tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą,
 7. unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednym urządzeniu na placu zabaw,
 8. sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi,
 9. organizują w miarę możliwości codzienne zabawy ruchowe  przy otwartych oknach.
 1. Osoba wyznaczona mierzy przed wejściem do przedszkola /lub w wiatrołapie/strefie wejścia  dzieciom temperaturę za pomocą bezdotykowego termometru, dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, pracownika u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19. W przypadku zauważenia objawów chorobowych u innych pracowników zgłasza ten fakt do dyrektora przedszkola.
 2. Personel obsługi:
 1. usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,  jak np. pluszowe zabawki, dywany,
 2.  wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
 3.  wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
 4. dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków,
 5. czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
 1. Pracownik kuchni oraz intendentka: przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia ponadto:
 1. wykonują zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy, 
 2. oprócz środków higieny osobistej (fartuchów) stosują rękawiczki,
 3. utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,
 4. po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz zmywalni,
 5. intendentka dba o czystość magazynu spożywczego. Wstęp do magazynu ma tylko intendentka.  Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku magazynu,
 6. intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców, oraz zakupy, które w odpowiedni sposób dezynfekuje. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami.

 § 3 

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 2.
 2. Przekazują dyrektorowi lub opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. 
 3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
 6. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury.  
 7. Wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. 
 8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 11. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów z przedszkola.

§ 4 

PRACA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki pomiędzy godzinami od ……. do …….. są zamknięte.
 2. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
 3. Ograniczenie liczebności grup:
 4. pierwszeństwo z możliwości skorzystania z miejsca w przedszkolu mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 5. jest możliwość otwarcia …... grup przedszkolnych, liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do …. w jednej grupie i do ….w kolejnej (zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m,
 6. w związku z powyższym placówka jest w stanie w ciągu dnia zapewnić opiekę …… dzieciom,
 7.  obecność dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować dyrektorowi  dwa dni wcześniej do godziny 12.00 (telefonicznie  lub mailowo).
 8. Przyprowadzanie i odbiór  dzieci z przedszkola:
  1. tylko  jedna  osoba  przyprowadza  dziecko  do  przedszkola  i  przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce,
  2. wprowadza się kategoryczny zakaz wstępu do placówki rodziców i opiekunów,
  3. w placówce przebywają wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola,
  4. rodzic przyprowadza dziecko do drzwi placówki w maseczce, a pracownik dyżurujący przy wejściu do przedszkola dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku. Jej odczyt zapisuje na liście wejść. Jeżeli temperatura ciała dziecka wynosi 37,5 st. lub więcej – dziecko nie zostaje przyjęte do placówki. Następnie jeżeli temperatura ciała dziecka jest właściwa odbiera dziecko od rodzica  prowadzi do szatni, gdzie dziecko zostawia ubranie wierzchnie, zmienia obuwie i przechodzi do sali zabaw.
  5. jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej, pracownik  ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie,
  6. w taki sam sposób odbywa się odbiór dziecka z przedszkola, opiekun ubiera dziecko mierzy temperaturę i oddaje dziecko rodzicom,
  7. rodzic odprowadza  dziecko do drzwi przedszkola, nie wchodzi do środka. Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu  do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min.  2 metry.  Jeżeli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy się kolejka należy zachować odstęp od innych dzieci i rodziców,
  8. dzieci przyprowadzane są do godziny 8:30. Po jej upływie wietrzone  są pomieszczenia szatni i dezynfekowane .
 9. Zgodnie z zaleceniami GIS – wietrzenie odbywa się co godzinę, nawet w trakcie zabaw. Jeżeli temperatura na to pozwoli okna będą jak najczęściej otwierane.
 10. W zależności od warunków pogodowych dzieci spędzają czas na placu zabaw lub na tarasach.
 11. Ubrania awaryjne ( na zmianę), rodzice dostarczają do placówki.
 12. Wprowadza się zakaz wnoszenia zabawek  do placówki.
 13. W ciągu dnia dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody pod nadzorem opiekunów, wycieranie dłoni odbywa się przy użyciu ręczników papierowych.
 14. Dzieci i pracownicy w placówce przebywają bez maseczek ochronnych. Jeżeli pracownik zdecyduje się na maseczkę czy przyłbicę, przedszkole zapewnia środki ochronne.
 15. Monitoring czynności higienicznych stanowi załącznik nr 3 do procedury.
 16. Prowadzona jest dzienna lista osób przybywających w tym samym czasie w przedszkolu – karta monitorowania obecności stanowiąca załącznik nr 4

§ 5

 PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Dyrektor i pracownicy przedszkola zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. 
 2. Pracownik przedszkola, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:

duszność,

stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),

objawy przeziębieniowe,

gorączka,

kaszel,

duszności i kłopoty z oddychaniem,

bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

- nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.

- O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 1, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy, formie komunikacji na odległość.

- Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.

- Pracownik, będący w pracy u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem       lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

- zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia,

- dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki,

- dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa. 

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

- pracownik  bezzwłocznie odizolowuje dziecko  do tzw. izolatki - wyznaczonego pomieszczenia,

- pracownik  bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki,

- pracownik pozostający z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości,

- pracownik pedagogiczny zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

- dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w  przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki,

- pracownik pedagogiczny bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji, 

- dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, zanim wyda dziecko rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, celem uzyskania wytycznych postepowania, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999, 112, 324539880.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.

......................................................................................................................................................................................................

                           Funkcjonowanie przedszkoli i żłobków- informacja

W związku z sytuacją epidemiologiczną w regionie oraz małym zainteresowaniem rodziców najwcześniej od 25 maja br. w mieście Wodzisław Śląski zostaną uruchomione przedszkola i żłobek miejski.

Opracowane zostały w tym celu procedury, z którymi rodzice i pracownicy powinni się zapoznać. Procedury zostaną opublikowane na stronach internetowych przedszkoli i miasta.

 Z uruchomieniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III i zajęć specjalistycznych w szkołach podstawowych wstrzymujemy się do momentu ukazania się odpowiednich rozporządzeń. Jesteśmy w stałym kontakcie  z dyrektorami placówek.

Link:

https://wodzislaw-slaski.pl/funkcjonowanie-przedszkoli-i-zlobkow?fbclid=IwAR3QS7J77zX8cCLOfx-Rq6IHOrR0MBKgQRb9F6mkyJNXaNtqDrswpk1mlYM

      Uprzejmie proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety (anonimowej) dotyczącej pracy zdalnej w naszej grupie

Ankieta Motylków  jest dostępna pod linkiem:  https://www.interankiety.pl/f/moOg3dro

08 maja urodziny obchodzi Kubuś

                                      17 maja urodziny obchodzi Marcelinka.

 Życzymy Wam drogie dzieci samych dobrych dni, dużo zdrowia i odwagi by na co dzień umieć pokonywać przeszkody.   

  Wiadomość od prezydenta Mieczysława Kiecy- 30.04.2020

 

Szanowni Mieszkańcy, Rodzice maluchów,

patrząc przede wszystkim na bezpieczeństwo Waszych dzieci, bezpieczeństwo Wasze oraz pracowników przedszkoli i żłobka, Waszych i ich rodzin, mając również na uwadze Wasze potrzeby i troski, przymierzamy się do awaryjnego otwarcia placówek opiekuńczych w trybie AWARYJNYM nie wcześniej niż 1⃣8⃣ maja!

❗W przyszłym tygodniu przedszkola nie ruszą. W ciągu najbliższych dni będziemy pracować i solidnie śledzić sytuację w mieście i regionie. Dziś pewnej decyzji podjąć nie możemy. O wszystkim dowiecie się Państwo do końca przyszłego tygodnia – śledźcie nasze komunikaty.

❗ TRYB AWARYJNY oznacza zapewnienie opieki tylko najbardziej potrzebującym dzieciom. Nie ma i nie może być mowy o pracy przedszkoli w trybie, jaki znamy sprzed epidemii. Jeśli to będzie możliwe, opiekę będziemy się starali zabezpieczyć w pierwszej kolejności dla dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowia, służbach porządkowych.

❗Szczegółowo analizujemy wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej w związku z decyzją administracji rządowej o możliwości otwarcia przedszkoli oraz instytucji kultury od połowy przyszłego tygodnia.

❗Zanim uruchomimy jakąkolwiek placówkę, musimy zasięgnąć opinii służb epidemiologicznych, nadzoru pedagogicznego oraz lekarzy – w tym naszego Sanepidu i szpitala, a także zapytać Was, rodziców, i nauczycieli o wiele szczegółów.

❗ Co ważne, musimy rozeznać sytuację, ilu rodziców i opiekunów gotowych będzie posłać swoje pociechy do przedszkola i jak ewentualnie będzie to wpływało na warunki bezpieczeństwa i higieny w placówkach. Dlatego też wychowawcy będą się z Wami kontaktować w tej sprawie w przyszłym tygodniu.

❗Czekamy na publikację przepisów prawnych, a także szczegółową ocenę stopnia przygotowania naszych placówek do uruchomienia w trybie awaryjnym.

❗Czasu jest mało, a przygotowań sporo. Przede wszystkim placówki muszą zostać odpowiednio przygotowane - ponownie zdezynfekowane i poddane ozonowaniu, niektóre zabawki muszą być usunięte, a magazyny żywności muszą być uzupełnione. Będziemy musieli przygotować podział opieki na grupy w taki sposób, aby zapewnić najlepsze warunki bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom, a także Wam.

❗Nie jesteśmy w stanie z pełną odpowiedzialnością wznowić zajęć w przedszkolach wcześniej. Czas jest nam nie tylko niezbędny, by przygotować placówki dla Waszych dzieci, ale by zapewnić jak największe prawdopodobieństwo, że będą one tam całkowicie bezpiecznie. Proszę Was o wyrozumiałość.

...................................................................................................................................................................................

   Decyzją Ministra Oświaty Dariusza Piontkowskiego szkoły, żłobki, przedszkola zostaną zamknięte do 24 maja.

W kwietniu urodziny obchodzą:

- 15 kwietnia- Kamil

-  25 kwietnia - Oskar

Życzymy im wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, mnóstwa przyjaciół i samych szczęśliwych dni.

 

   WIELKANOC 2020

Najserdeczniejsze życzenia spokojnych, uśmiechniętych i pełni życzliwości świątecznych dni

oraz zdrowia w tym, co nas wszystkich spotyka na co dzień.

Dużo wytrwałości przy małych i wielkich przeciwnościach dnia codziennego

i wyrozumiałości dla siebie samego i dla innych

                                       życzą;

                    wych. Beata, Iwona oraz p. Ula

....................................................................................................

  Informujemy, że zgodnie z decyzją premiera M. Morawieckiego - przedłużone zostają wszystkie obostrzenia dotychczas wprowadzone przez Rząd. Została podana informacja, że do 26 kwietnia zostaje zawieszona działalność żłobków, przedszkoli oraz szkół. Zostają także odwołane zajęcia na uczelniach.

 • W marcu obchodzili swoje urodziny:

 • - 14- Lilianka

 • - 21- Maja Ł.

 • - 23- Lenka 

 • - 27- Kacper O.

 • - 30- Dorotka

 • Życzę dzieciom wszystkiego co najlepsze: dużo radości, uśmiechu na buzi, mnóstwa przyjaciół.

 • Kochane dzieci- nie martwcie się!. Urządzimy Wam urodziny po powrocie do przedszkola.

 • .................................................................................................................................................................. 

 • Uprzejmie prosimy, by kontaktowali się Państwo telefonicznie z przedszkolem celem uregulowania oplaty za mc marzec 2020

 •  

   

    Zapraszam do udziału w konkursie 

  Pisanka - symbol Świąt Wielkanocnych.

  Konkurs plastyczny dla dzieci 5-6 letnich.

  Ozdabianiu jaj oddają się nie tylko gospodynie, dzieci ale i wielcy artyści. Jajko to symbol odradzającej się przyrody i życia.

  Cele konkursu:

 • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dziecięcej
 • kształtowanie kreatywności i wrażliwości estetycznej
 • promowanie aktywności twórczej dzieci;
 • kształtowanie aktywnej postawy dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu wielkanocnego
 • Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • pomysłowość wykonania,
 • estetyka pracy,
 • walory artystyczne.
 • Sfotografowaną pracę wyślijcie na adres e-mail: wieczorek.paulina@onet.pl

  Na Wasze prace czekamy do 8 kwietnia.

  Wyniki konkursu opublikujemy 9 kwietnia na stronie internetowej naszego przedszkola oraz FB.

  Nagrodzeni otrzymają dyplom i mały upominek.

  Stwórzcie pracę przestrzenną, ozdóbcie jajko w dowolny sposób, mogą Wam w tym pomóc dorośli.

   

  KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM:

  Prosimy, by kontaktowali się Państwo z przedszkolem telefonicznie lub poprzez e- mail:

  pp6@wodzislaw-slaski.pl

  W wiadomości można pozostawić swój numer kontaktowy. Oddzwonimy.

  Sekretariat jest czynny w godz. 8.00 do 12.00

  ................................................................
 •  

ZOSTAŃ W DOMU!

APEL do dzieci, młodzieży i ich rodziców!

Od poniedziałku- tj. 16 marca wszystkie szkoły i przedszkola w Polsce będą zamknięteUczniowie wrócą do nauki 14 kwietnia 2020. Ta decyzja spowodowana jest obecną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS- Co-V- 2.

......................................................................................................

 

 • MEN:

  Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia i nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

   Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca2020r. do 10 kwietnia 2020r.

 

W związku z epidemią koronawirusa, zgodnie z rozporządzeniem MEN  informujemy Państwa o pracy zdalnej prowadzonej przez naszą placówkę,  szczegóły dostępne w zakładkach poszczególnych grup.

.............................................................................................................................

            Ministrowie zdrowia i spraw wewnętrznych wprowadzili od piątku stan epidemii w Polsce. Rząd przedłużył do Wielkanocy zamknięcie szkół i przedszkoli oraz wprowadził obowiązek realizowania Podstawy Programowej.  Zapraszam Dzieci i Rodziców do korzystania z propozycji zabaw  w nowej  zakładce:  Bawimy  i uczymy się w domu.

.............................................................................................

 

         WAŻNE TELEFONY!!!

785 936 264  Zarządzanie Kryzysowe w Mieście

601 499 841  tel. alarmowy Sanepid całodobowy

INFORMACJE:

W razie konieczności skorzystania z porady lekarskiej w izbie przyjęć pamiętajmy: 

Szpital w Wodzisławiu Śląskim przyjmuje tylko OSOBY DOROSŁE

Szpital w Rydułtowach przyjmuje tylko DZIECI

.....................................................................

    Zostań w domu - apel do dzieci, młodzieży i ich rodziców 
  
Od poniedziałku, 16 marca wszystkie szkoły w Polsce będą zamknięte. Uczniowie wrócą do nauki 26 marca. To decyzja spowodowana jest obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2. 
  
Pamiętajcie to nie są ferie ani czas wolny od nauki: 
- spędzajcie ten czas w domu, 
- unikajcie zatłoczonych miejsc, 
- nie organizujcie spotkać towarzyskich, 
- nie wychodźcie do klubów, kawiarni i restauracji, 
- starajcie się nie zakazić i nie zakażać innych, 
- w miarę możliwości nie kontaktujcie się z osobami starszymi, 
- stosujcie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia. 
  
Informujemy, że patrole Straży Miejskiej jak również Policji będą upominały młodzież i dzieci przebywające między innymi na obiektach rekreacyjno – sportowych. 

.....................................................................................................................

 

   W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/?fbclid=IwAR3afo4OK15oNZw9qd056iPeFl3EEMLC7FLgDcHivi8cprs1UQEINAPvV2M

Zawieszenie zajęć wychowawczo- dydaktycznych trwać będzie

 od 12 do 25 marca 2020. 

................................................................

         

Dziękujemy serdecznie Radzie Rodziców Publicznego Przedszkola nr 6 (a w szczególności przewodniczącej- pani Basi Piątek) za piękne kwiaty i życzenia z okazji Dnia Kobiet.
                                                                                             Personel przedszkola

      Dzień kobiet w gr. Motylków- 09.03.2020

W poniedziałek już od rana wszystkie dziewczynki czekały na niespodzianki z okazji Dnia Kobiet. Po śniadaniu chłopcy zaśpiewali tradycyjne „Sto lat”, wręczyli kolorowe kwiaty i niespodzianki przygotowane przez Radę Rodziców: książeczki i długopisy. Później odbywały się zabawy ruchowe i tańce z gazetami i balonikami. Na koniec uraczyli się  pysznymi muffinkami upieczonymi przez p. Gosię- mamę Magdy.

Link do albumu na FB:

https://www.facebook.com/pg/Publiczne-Przedszkole-nr-6-w-Wodzis%C5%82awiu-%C5%9Al%C4%85skim-1789405441332620/photos/?tab=album&album_id=2586937638246059

 

                                                                      Za słodkie niespodzianki z okazji Dnia Kobiet dziękują panie:

                                                                                                                               Beata, Iwona i Ula

.................................................................................................................................... 

 

 

                     23 marca będziemy obchodzić „Powitanie wiosny”. W tym celu prosimy wszystkich rodziców, by założyli swojemu dziecku w tym dniu ubrania w kolorze zielnym. Nasze przedszkole dba o środowisko, więc zachęcamy także, byście wykonali rodzinnie w domu kwiat z odpadów np. butelki plastikowej, gazety, rolki po papierze toaletowym itp. Jeśli pogoda nam pozwoli- dzieci pójdą na spacer z tymi kwiatami a potem „zasadzą” je w ogrodzie czekając na prawdziwą wiosnę.

......................................................................

   

W dniu 03.03.2020  dzisiejszym grupę Motylków odwiedzili trenerzy Odry, którzy prowadzili zabawy ruchowe.

...............................................................................

       

Profilaktyka zdrowotna:

W związku z sezonem grypowym oraz zagrożeniem zarażenia się koronawirusem dzieci przypominaja sobie sposób mycia rąk, kaszlenia i wycierania nosa.

...................................................................................

       

W zeszłym tygodniu (24- 28.022020)  dzieci  realizowały blok tematyczny: „W prehistorycznych czasach”. Motylki zamieniły salę przedszkolną w wielką zagrodę dla dinozaurów,. Dzieci zrobiły wystawki z pluszaków i plastikowych sylwet dinozaurów. Powstała biblioteczka z książeczek o tych wielkich gadach. „Motylki” w ciągu minionego tygodnia wykonały wiele działań związanych z życiem dinozaurów i prehistorycznych ludzi m.in.: - „Dinozaury”- (z talerzyków papierowych i papieru kolorowego) - „Dino”- praca plastyczna (wypychanka) - „czytanie” książki pt.: „Fascynujący świat dinozaurów” przy pomocy elektronicznego „mówiącego” długopisu TING - zapoznanie dzieci z różnymi teoriami dotyczącymi zagłady dinozaurów - zapoznanie z życiem ludzi w czasach prehistorycznych - zapoznanie z teorią powstania węgla kamiennego (historyjka obrazkowa) - poznanie nazw roślin: skrzyp, paproć, widlak - badanie właściwości węgla i soli - rysowanie węglem rysunkowym. 

Link do albumu na FB:

https://www.facebook.com/pg/Publiczne-Przedszkole-nr-6-w-Wodzis%C5%82awiu-%C5%9Al%C4%85skim-1789405441332620/photos/?tab=album&album_id=2580135388926284

 

...............................................................................................................................................................

        W czwartek 27.02.2020  odbyły się zajęcia prowadzone przez p. Joasię. Tematem przewodnim zajęć był "Bal w bajkowym zamku". Celem zajęć było m.in.: doskonalenie ruchów prezcycyjnych, wyrażanie siebie ruchem, ruch twórczy, współdziałanie w grupie, doskonalenie samodzielnych wyborów ale przede wszystkim dobr zabawa.

..................................................................

 •    

 • W dniach 17- 21 lutego grupa Motylków   realizowała podczas zajęć blok tematyczny: Bajki, bajeczki, teatr. Podczas tego tygodnia dzieci słuchały różne baśnie, legend i opowiadania. Samodzielnie wykonały kukiełki do teatrzyku i próbowały przedstawić za ich pomocą historię królewny, króla, rycerza i smoka. Motylki zapoznały się z nowym słownictwem dotyczącym teatru m.in.: kurtyna, prezenter, scenografia, scenarzysta, sufler, garderoba itp. Dzieci popołudniami przebierały się za różne postaci i odgrywały rozmaite scenki próbując samodzielnie tworzyć dialogi między bohaterami doskonaląc swoje umiejętności w zakresie kompetencji językowych i społecznych. Kulminacyjnym punktem była próba przygotowania przedstawienia teatralnego pt.: „Kot w butach”. Dzieci przyjęły role i przebrały się w odpowiednie  kostiumy. Trochę nieśmiało z podpowiedzią wychowawczyni  odgrywały poszczególne scenki. Po skończonym przedstawieniu odbyło się podsumowanie- rozmowa dotycząca zawodu aktora  (preorientacja zawodowa przedszkolaków). Dzieci wypowiadały się na ten temat dokonując oceny: „Zawód aktora jest trudny. Musi się on wiele nauczyć i ciągle robić próby, żeby dobrze wystąpić”! (oryginalna wypowiedź dziecka).

 • Link do albumu na FB – nr 1:

  https://www.facebook.com/pg/Publiczne-Przedszkole-nr-6-w-Wodzis%C5%82awiu-%C5%9Al%C4%85skim-1789405441332620/photos/?tab=album&album_id=2572447399695083

  Link do albumu na FB- nr 2

  https://www.facebook.com/pg/Publiczne-Przedszkole-nr-6-w-Wodzis%C5%82awiu-%C5%9Al%C4%85skim-1789405441332620/photos/?tab=album&album_id=2572473113025845

 • ...........................................................................

                         

W środę 19 lutego odbyła się wycieczka  do sklepu ACTION.
Dzieci poznały wady i zalety pracy w sklepie: od kasjera do magazyniera. Kierownik sklepu oprowadził grupę po sali sprzedażowej i zapleczu. Przedszkolaki obserwowały w jaki sposób przyjmuje się towar z dużych ciężarowych samochodów i rozdziela go do poszczególnych koszy. Kierownik pokazywał przedszkolakom działy jakie znajdują na sali sprzedaży. Mówił o zabezpieczeniach przed kradzieżami towaru i o konsekwencjach jakie będą ponosić osoby , które dopuszczą się takich czynów. Dzieci zobaczyły również w jaki sposób dba się o porządek i czystość w tak dużym markecie. Przedszkolaki zwiedziły jadalnię pracowników. Tam też zobaczyły jak jest ustalany harmonogram pracy dla pracowników. Najbardziej spodobała się dzieciom jednak praca w kasie, ponieważ same mogły doświadczyć na czym ona polega. Pani kasjerka zaprezentowała każdemu dziecku jak się skanuje towar i na czym polega jej praca. Na zakończenie wycieczki pan kierownik przygotował dla przedszkolaków słodką niespodziankę :soczki i słodycze.
Grupa przedszkolaków w ramach podziękowania wręczyła kierownikowi sklepu własnoręcznie wykonana laurkę i drobny upominek - ”słonik na szczęście. Wycieczka odbyła się w ramach preorientacji zawodowej przedszkolaków.

.................................................................................................................

           W  piątek tj. 14.02.2020   odbyły  się  w grupie zabawy  Walentynkowe. Dzieci rysowały dla siebie laurki składały życzenia, uczyły się mówić sobie miłe słowa. Na koniec  Mateusz  poczęstował  wszystkich  cukierkami w kształcie serc. Dziękujemy p. Oli za zakup słodyczy.

............................................................................................................................................

        W środę 12.02 odbyła się w grupie uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.  Zamieściałm  na  Facebooku-  2  posty  ze  zdjęciami i kilka filmów, które otrzymałam dzięki uprzejmości p. Ady- mamy Kamila.

        
ZDJĘCIA:
a) https://www.facebook.com/1789405441332620/photos/pcb.2569448186661671/2569447556661734/?type=3&theater

b) https://www.facebook.com/1789405441332620/photos/pcb.2569464049993418/2569462776660212/?type=3&av=1789405441332620&eav=AfZc8sg8SOA8GFPUx7YkAEnQqRCaQl0UZ5DnTUCj-4LiQJHiC2KRAasDbB_1djgsPYOTp-7UgpCCYFjuwNtBdoxg&theater
 

 Wszystkim Babciom i Dziadkom z całego serca dziękujemy za przybycie i jeszcze raz życzymy samych szczęśliwych i pogodnych dni.

Serdecznie dziękujemy  Rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości Dnia Babci i Dziadka  służąc swoją pomocą, czy w obsłudze naszych gości, czy w przygotowaniu poczęstunku.                            

W szczególności podziękowania kierujemy do pań, które:

upiekły ciasta:

- p. Oli- mamie Mateusza, p. Dagmarze- mamie Dorotki, p. Kindze- mamie Lilianki, p. Kasi- mamie Lenki

- herbatyi cukier kupiła p. Paulina-mama Kacperka G.

- kawy i mleczko kupiła p. Ada- mama Marcelinki

- za przygotowanie smakołyków i obsługę dziękuję:

p. Kasi- mamie Kingi,  p. Adzie- mamie Kamila, p.  Edycie- mamie Fabianka.

.............................

Serdecznie dziękujemy p. Grażynie- babci Kamila,która  kupiła Prince- Polo dla każdego dziecka w podziękowaniu za wspaniałe występy.                                                                                                         

...........................................................................................................                                                                                                 

yesW środę tj. 19 lutego  wychodzimy na wycieczkę do sklepu Action. Proszę ubrać dziecko stosownie do pogody.

..........................................................................................................

  

Rodzice, których dzieci już uczęszczają do naszego przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji lecz składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym od 17 lutego 2020 do 21.02.2020 godz. 15.00

 

       04 stycznia odbył się trening z piłkarzami Odry. Dzieci wykonywały dużo ćwiczeń. Pochwały trenerów dotyczące poprawności wykonywania zadań i grzeczności podczas zajęć  bardzo podbudowały "ego" "Motylków". smiley yes

 

   

W poniedziałkowy deszczowy, smutny ranek (03.012.2020) nasze przedszkolaki rozweselili aktorzy grający w przedstawieniu o kocie w butach. Niezwykłe dialogi wywoływały salwy śmiechu nie tylko u dzieci ale również u personelu. To był miły początek tygodnia: nauka i zabawa w jednym.

 

..........................................................................

         W piątek 31 stycznia pożegnaliśmy się z Nadią i Kubusiem, którzy przeprowadzili się do innego miasta  Życzymy im powodzenia!

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „STOMED’ organizuje przegląd stomatologiczny dla dzieci przedszkolnych.

  Lekarz dentysta przebada stan jamy ustnej i zębów u dzieci..

  Badanie to jest bezpłatne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  Warunkiem uczestnictwa dziecka jest pisemna zgoda rodziców (otrzymają Państwo druki od wychowawców) oraz potwierdzenie ubezpieczenia społecznego (PESEL).

  Etap diagnostyczny odbędzie się w przedszkolu i będzie poległa na prelekcji z zakresu profilaktyki  i higieny jamy ustnej oraz przeglądzie stomatologicznym.

  Każdy uczestnik badania otrzyma informację zwrotną z zaleceniami do dalszego postępowania.

            W czwartek 30 stycznia w gr. Motylków zajęcia plastyczno- techniczne prowadziła p. Joasia. Zajęcia miały na celu ukazanie dzieciom mozliwości wykorzystania odpadów (aluminiowych puszek), sposób tworzenia instrumentów muzycznych. Stawimy na współpracę, kreatywność, wyobraźnię i edukację ekologiczną.

 

      W dniu  28 stycznia Motylki omawiały bezpieczeństwo zabaw na śniegu i lodzie. Wysłuchały opowiadania J. Wasilewskiej pt.: „Nowe łyżwy Adama” z którego wynikało, że zabawy na zamarzniętych zbiornikach wodnych są bardzo niebezpieczne i mogą prowadzić do utraty zdrowia a nawet życia. Dzieci miały okazję podzielić się wiadomościami na ten temat. Mówiły w jaki sposób unikać niebezpieczeństw. Uczyły się w jaki sposób można próbować pomóc osobie tonącej. Odgrywały różne scenki. Uczyły się wystukiwać numery alarmowe w telefonie komórkowym. Wysłuchały także znaneą im piosenkę:  112- numer alarmowy każde dziecko zna!

Zapraszamy serdecznie Babcie i Dziadków dzieci z gr. Motylki w dniu 12.02.2020 o godz. 13.00 na uroczystość z okazji ich święta. 

 • .....................................................................................

 •  

 •             W dniu wczorajszym              tj. 27 stycznia grupa ‘Motylków” uczestniczyła w zabawach na „Magicznym dywanie” w Oświatowym Centrum Nauki i Techniki. Dzieci z radością uczestniczyły w zabawach ruchowych i muzycznych. "Motylki" - "grały" na pianinie, pływały w wodzie, rąbały drewno, łapały uciekające baloniki. Zabawa była wyśmienita.

 • ..........................................................................................................................

     U p. intendentki można odbierać zdjęcia z balu. 

Album zawiera:

3 indywidualne zdjęcia w różnych formatach 

1 zdjęcie panoramiczne- grupowe

Cena albumu wynosi 35zł.

Rodzice nie są zobligowani do wykupu zdjęć.

  Z okazji ferii zimowych życzymy Wam bezpiecznego i pełnego atrakcji wypoczynku. Niech ten wspaniały czas umożliwi Wam pełne korzystanie z uroków zimy, dostarczy niezpamnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć.

........................................................................................................

       W czwartek tj. 09 stycznia gr. Motylków wykonała doświadczenie, które pozwoliło im poznać prawdę o ilości cukru kryjącego się w znanych napojach i sokach. Dzieci wiedzą, że cukier szkodzi zdrowiu i powinni go unikać, jednakże były bardzo zaskoczone tak dużą ilością cukru wsypanego do szklanek.
- Coca- Cola- 10 łyżeczek cukru - w szklance o pojemności 250ml
- Napój pomarańczowo- mango- 11 łyżeczek
- Sok pomarańczowy- 100%- 8 łyżeczek
- Sok przecierowy warzywno- owocowy dla dzieci- 9 łyżeczek
- Woda smakowa- cytrynowa- 4 łyżeczki
- Woda mineralna- niegazowana- 0 łyżeczek cukru.
Dzieci stwierdziły, że powinny pić tylko wodę- taką, jaką mają dostępną na co dzień w przedszkolu. Napoje w/w można pić tylko okazjonalnie i w małych ilościach. Mądre dzieciaki!

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji innowacji: "Moje zdrowie- moja siła, wielka moc...

     W środę- 08 stycznia gr. Motylków przypomniała sobie zasady zdrowego odżywiania. Nazywała grupy produktów spożywczych np. nabiał, owoce, warzywa, produkty zbozowe i układała je na odpowiednich piętrach piramidy. Motylki przypomniały sobie ważną rzecz- dzieciom potrzeba dużo ruchu i czystej wody. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji innowacji: "Moje zdrowie- moja siła, wielka moc...

 W  dniu  08.  01.2020  zajęcia  taneczne odbędą się w karnawalowej atmosferze.  W  związku  z  tym  prosimy,  by  dzieci  miały możliwość
przebrania się w ulubiony strój.

 

..........................................................................

03 lutego  będzie w przedszkolu teatrzyk: "Kot w butach". Koszt biletów pokryje Rada Rodziców.

..............................................................

     

"Dżungla, dżungla- taka wielka dżungla- bambusowe zwoje dzikich lian..."

Zapraszamy wszystkie nasze przedszkolaki na bal przebierańców w dniu 07 stycznia 2020r. (tj. w najbliższy wtorek). Od godz. 8,00 fotograf będzie wykonywał pamiątkowe zdjęcia a bal rozpocznie się po śniadaniu czyli od godz. 9,00.

 • .....................................................................................................................................................................   

 • Nasze przedszkole otrzymało podziękowanie za udział w 19 ogólnopolskiej akcji charytatywnej: "Prezent pod choinkę", która została zorganizowana przez Centrum Misji i Ewangelizacji.  Cieszymy się, że paczki, które wspólnie przygotowaliśmy uradowały serca dzieci w Rumunii, Bułgarii, Białorusi i na Ukrainie.

 • ................................................................................................................................................................

 •  

  Informujemy, że od 01.01.2020 obowiązują nowe stawki za wyżywienie dziecka w przedszkolu:

  - śniadanie: 2,40zł.

  - obiad: 4,00zł.

  - podwieczorek: 1,60zł.

  -----------------------------------

  Razem: 8,00zł dziennie

 • ..............................................................................................................

 •     Dziękujemy Radzie Rodziców za miłe niespodzianki- kubeczki podarowane z okazji Świąt Bożego Narodzenia:                                                                                             Personel Publicznego Przedszkola nr 6 

..............................................................................................................

 

    W środowe popołudnie (18 grudnia) odbyło się w przedszkolu wspólne kolędowanie. Dzieci zaprezentowały piękne widowisko słowno- muzyczno- taneczne. Później rodzice wraz dziećmi i personelem przedszkola wspólnie kolędowali przy akompaniamencie p. Danusi i p. Pawła. To były niezpomniane chwile. Przy dźwiękach tradycyjnych kolęd, w blasku światełek choinkowych mogliśmy poczuć atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 https://www.facebook.com/pg/Publiczne-Przedszkole-nr-6-w-Wodzis%C5%82awiu-%C5%9Al%C4%85skim-1789405441332620/photos/?tab=album&album_id=2513104408962716

 •  

 • Bal karnawałowy odbędzie się 07.01.2020r. (wtorek) .

 • ............................................

 •     - Skrzaty Mikołaja- występ z okazji rozstrzygnięcia konkursu plastycznego: "Pod skrzydłami anioła"- 11.12.2019
 • ............................................................
 •         W dniu 12.12 2019 odbyły się zajęcia z p. Joasią Królikowską- wolontariuszką, która po raz kolejny zachwyciła dzieciaki, wzbudziła uśmiech na twarzach przedszkolaków i radość w ich sercach. Dziękujemy!
 • ..............................................................................................
 •     

 • U p. Intendentki można zakupić zdjęcia dzieci z Mikołajem. Można zakupić pojedynczo dowolne zdjęcia lub komplet zdjęć.

  Ceny:

  - zdjęcie formatu: 20x 30- 19zł.- 1 szt.

  - zdjęcie formatu: 15x 21- 12zł.- 2 szt.

  - zdjęcie formatu: 10x 15- 7zł.- 2 szt.

  - zdjęcie grupowe- 9zł.  1 szt.

  Komplet zdjęć: 45zł.

 •  Zapraszamy  serdecznie  wszystkich  rodziców  z dziećmi na wspólne kolędowanie  w  dniu  18.12-  tj.  najbliższą  środę  o godz. 15.30. W programie  m.in.  taniec  dzieci  z  naszej grupy: taniec - połamaniec skrzatów Mikołaja.
 • .....................................................................................
 • Nasze przedszkole otrzymało Certyfikat Bezpiecznej Placówki Oświatowej.

 • ...............................................................................................................................

 •  

 

       Zdrowy krem czekoladowy- czy to możliwe? Tak!. Fasolella!

W niemal każdym produkcie spożywczym znajduje się cukier. Co my dorośli możemy zrobić, by ograniczyć spożywanie go przez nasze dzieci i uchronić je przed uzależnieniem, a w przyszłości przed chorobami takimi jak cukrzyca, nadciśnienie itp? Szukamy zdrowych zamienników. Zamiast kupować w sklepie znane z reklam kremy czekoladowo- orzechowe, które pełne są cukru i oleju palmowego możemy sami przygotować wraz z dziećmi krem „czekoladowy” ze zdrowych produktów. Podczas zajęć (10.12.2019) Motylki przygotowały taki krem i zajadały się nim smarując wafle bezcukrowe. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji innowacji: „Moje zdrowie- moja siła, moja wielka moc”.

Przepis na Fasolellę:

- 250g czerwonej fasoli (my kupiliśmy taką w puszce)

- 6 suszonych daktyli (trzeba je wcześniej namoczyć)

- 5 łyżek miodu

- 3 kopiaste łyżki kakao

Fasolę osączamy, płuczemy. Opłukaną fasolę blendujemy. Namoczone daktyle kroimy na mniejsze kawałki. Do fasoli dodajemy daktyle, miód i kakao. Wszystko blendujemy. Można dodać do kremy np. namoczone wcześniej orzechy itp. Gotowe! Smacznego!

Link do albumu na Fb

https://www.facebook.com/pg/Publiczne-Przedszkole-nr-6-w-Wodzis%C5%82awiu-%C5%9Al%C4%85skim-1789405441332620/photos/?tab=album&album_id=2505559333050557

...............................................................................................................................................................................................

      Po raz kolejny dały o sobie znać dobre serca "Motylków". Dzieci wraz z wychowawczynią przygotowały album rysunkowy dla 4- letniego, niepelnosprawnego Victorka, który 11 grudnia obchodzić będzie urodziny. Dzieci ułożyły same tekst listu i życzeń urodzinowo- świątecznych. Album i pocztówki zostały wysłane pocztą. Dzieci mają nadzieję, że ich praca przyniesie małemu chłopcu radość.

...........................................................................................................................................................................................

              Zapraszamy na Kiermasz Ozdób Bożonarodzeniowych w dniach 09- 13 grudnia.

 

            "Choinko piękna jak las. Choinko- zostań wśród nas"
Już niedługo święta. Dzieci nie mogą się już doczekać. 10 grudnia "Motylki" ubierały choinkę.

..................................................................................................................................................

          Mikołaj- 06 grudnia- wyczekiwany gość.

Dzieci już od rana wyczekiwały Mikołaja. Bardzo się ucieszyły widząc go spacerującego w naszym przedszkolnym ogrodzie. Gość rozmawiał z „Motylkami” o zachowaniu i grymaszeniu przy posiłkach. Dzieci obiecały poprawę. Później Mikołaj rozdawał wraz z Elfem prezenty a fotograf  wykonał pamiątkowe zdjęcia. Po powrocie do Sali dzieci z niecierpliwością rozpakowywały prezenty. Dziękujemy p. Gosi- mamie Magdy za zakup 2 pięknych lal dla grupy.

Link do albumu na FB:

https://www.facebook.com/pg/Publiczne-Przedszkole-nr-6-w-Wodzis%C5%82awiu-%C5%9Al%C4%85skim-1789405441332620/photos/?tab=album&album_id=2501444466795377

..................................................................................................
 

      W czwartek 05 grudnia   w grupie Motylków  było duże "zamieszanie". Od rana trwała praca. Najpierw dzieci odciskały ciasteczka za pomocą foremek. Następnie pani Ula pilnowała, żeby w kuchennym piecu ciasteczka dobrze się upiekły. Po obiedzie dzieci dekorowały je polewą czekoladową i lukrem oraz posypywały słodkimi posypkami. Dzieci koniecznie musiały spróbować jak smakują ich "dzieła". Część ciasteczek odłożyliśmy, by skosztować je podczas "przedszkolnej wigilijki".

Link do albumu na FB:

https://www.facebook.com/pg/Publiczne-Przedszkole-nr-6-w-Wodzis%C5%82awiu-%C5%9Al%C4%85skim-1789405441332620/photos/?tab=album&album_id=2501421470131010

...................................................................................................

       Mamo, tato- zatrzymaj się- spędź ze mną czas.

02 grudnia odbyły się w Publicznym Przedszkolu nr 6 (grupie Motylków) zajęcia otwarte i warsztaty świąteczne. Podczas zajęć dzieci rozwiązywały zagadki umysłowe, układały puzzle matematyczno- obrazkowe, pojawiły się zabawy z elementami kodowania oraz przeliczanie elementów zbioru. Zabawy muzyczno- taneczne dostarczyły wszystkim dużo radości. Po zajęciach rodzice wraz z dziećmi przystąpili do dekorowania styropianowych bombek  rozmaitymi dekoracjami, cekinami, naklejkami, wstążeczkami czy brokatem. To był radosny czas. Wspólna praca rodziców z dziećmi pozwoliła zatrzymać się w codzienności  i dostrzec piękno chwil spędzanych razem.

Link do albumu zdjec na FB:

https://www.facebook.com/pg/Publiczne-Przedszkole-nr-6-w-Wodzis%C5%82awiu-%C5%9Al%C4%85skim-1789405441332620/photos/?tab=album&album_id=2501380946801729

   We wtorek- tj. 02 grudnia o godz. 15.30 odbędzie się zebranie grupowe i zajęcia otwarte w postaci warsztatów świątecznych.

Serdecznie zapraszamy!

 

  Dziękujemy serdecznie za włączenie się do akcji: "Pełna miska dla schroniska":

Złożyli Państwo dary w postaci: karmy suchej i mokrej, kocy, ręczników oraz zabawek.

Dziękuję:

p. Oli- mamie Mateusza, p. Adzie- mamie Kamila, p. Kasi- mamie Kingi, p. Darii- mamie Oskara, p. Justynie mamie Karoliny, p. Wandzie- mamie Kuby T., p. Ani- mamie Zuzi, p. Dagmarze- mamie Doroki, p. Żanecie - mamie Mileny, p. Leokadii- babci Kuby T. 

 

 •    „            Bal w pokoiku lal”
 • W piątek 29 listopada obchodziliśmy w przedszkolu Dzień pluszowego misia”. Każde z dzieci przyniosło do przedszkola swoją ulubioną maskotkę- przyjaciela czyli misia. Po śniadaniu dzieci oglądały teatrzyk pt.: „Bal w pokoiku lal” w którym aktorami zostali rodzice. Serdecznie dziękujemy : - panu Robertowi- tacie Jasia z gr. Biedronek (odegrał rolę misia) - pani Joannie- mamie Bartka z gr. Biedronek (odegrała rolę laleczki) - pani Darii- mamie Zuzi- z gr. Biedronek (odegrała rolę pajacyka) - pani Ani- mamie Piotrusia z gr. Muchomorków ((odegrała rolę pajacyka) - babci Wiesi- wolontariuszce (która odegrała rolę laleczki) - pani Karolinie, która pracuje w gr. Rybek - pani Martynie- wychowawczyni gr. Biedronek (odegrała rolę mamy). Dziękujemy także p. Bożenie- wych. z grupy Muchomorków i p. Joli- wych. z gr. Biedronki za reżyserię i przygotowanie dekoracji. Dziękujemy p. Darii- mamie Zuzi za podarowanie stroju pajacyka na cele przedszkolne oraz pani Paulinie- mamie Marysi z gr. Biedronek za wypożyczenie stroju misia. Po teatrzyku dzieci bawiły się w salach. Tańczyły w rytm znanych piosenek o misiach. Rozwiązywały zagadki itp. To był bardzo wesoły dzień.

 

 W dniu 28  listopada grupy: Motylki, Słoniki i Rybki spotkały się z mł. asp. Piotrem Radzikiem- policjantem pracującym w III Komisariacie Policji w Gliwicach. Pan Piotr jest tatą Dominiki z gr. Muchomorków. Przyjechał do przedszkola, by dzieci mogły spotkać się m.in. ze Sznupkiem- maskotką śląskiej Policji.

Podczas spotkania pan Piotr przypomniał dzieciom podstawowe zasady ruchu drogowego, zachowania się podczas spotkania z obcym człowiekiem. Dzieci odegrały scenki – ćwiczyły zachowanie się podczas sytuacji, gdy obcy namawia dzieci do otwarcia drzwi domu i wpuszczenia go do środka, utrwalały numery alarmowe: 997, 998, 999, 112.

Pan policjant uczył przedszkolaki zachowania się podczas spotkania z agresywnym psem. Dzieci przyjmowały pozycję żółwia chroniąc kark i uszy przed zębami psa. Przedszkolaki obejrzały także kilka filmów edukacyjnych utrwalających ich wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych. Otrzymały odblaski ratujące życie.

Dziękujemy panu Piotrowi za cenną lekcję.

   W nadchodzącym tygodniu czeka nas wiele atrakcji.

 Zachęcamy wszystkie przedszkolaki do udziału:

- w poniedziałek-  25.11-  dzieci wezmą udział w przedstawieniu teatralnym o Olafie

- w środę- 27.11- odbędzie się edukacyjny koncert muzyczny

- w czwartek- 28.11- dzieci spotkają się ze Sznupkiem- maskotką śląskiej Policji

- w piątek- 29.11.- obchodzić będziemy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu rodzice przedstawią teatrzyk, w którym będą aktorami. Uprzejmie prosimy, by w tym dniu wszystkie dzieci przyniosły do przedszkola swoja ulubioną maskotkę- pluszowego misia.

..................................................................................................

   W piątek 15.11.2019 mama Kamila- p. Ada przeczytała grupie Motylków (w ramach realizacji programu: Mały miś w świecie wielkiej literatury) legendę: "Toruńskie pierniki". Dziękujemy bardzo.

.......................................................................................

     W piątek 15.11.2019 w grupie Motylków odbyły się warsztaty zorganizowane przez p. Adę- mamę Kamila. Dzieci wykonywały przy pomocy osób dorosłych bałwanki z białych skarpet, kul styropianowych i wielu różnych ozdób. Dzieciom bardzo podobała się ta praca. Dziękujemy p. Adzie za zaangażowanie oraz zakup wszystkich, potrzebnych artykułów do wykonania w/w bałwanków. Doceniamy!

............................................................

W poniedziałek 18. 11.2019 od  godz. 10.30 firma FOTO GAMA będzie wykonywać wszystkim dzieciom zdjęcia do sesji kalendarz. Kalendarz będzie 12- stronicowy w cenie 37zł. Wykup kalendarzy nie jest obowiązkowy!

 •  

  W dniu 08.11.2019 nasze przedszkole przystąpiło do akcji MEN: "Szkoła do hymnu". O godz. 11.11 wszystkie dzieci wraz z personelem przedszkola zaśpiewały 4 zwrotki hymnu. Pięknie wyrecytowały także wiersz Władysława Bełzy: "Katechizm polskiego dziecka".

.............................................................................................

        W środę 06.11.2019  grupa Motylków brała udział w warsztatach zorganizowanych przez Fundację FARK. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób dbać o swoje zdrowie. Co to jest zdrowie fizyczne, psychiczne, duchowe i społeczne. .Dzieci wzięły także udział w konkursie plastycznym, w którym nagrody zdobły: 1 miejsce: Zuzia Sobala 2 miejsce- Dorota Szidło 3 miejsce- Lena Polit. Wszystkie dzieci otrzymały broszurę dla rodziców zawierającą informacje o zdrowiu, naklejki i zakładki do książki. Dziękujemy p. Bogusi za pouczające warsztaty.

.....................................................................................................................................................

        Spakowaliśmy miłość! We wtorek- 05 listopada dzieci z gr. Motylków wybrały się na pieszą wycieczkę do Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego- najstarszego budynku województwa śląskiego. Stanowi on dobro kultury i dziedzictwa narodowego. Celem wizyty w kościele było oddanie paczek przygotowanych przez wszystkie grupy przedszkolne w ramach akcji charytatywnej: „Prezent pod choinkę”. „Motylki” z dumą wniosły do kościoła przygotowane paczki. Prezenty zostawione w kościele zostały przekazane do Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. Trafią one do dzieci zagrożonych ubóstwem w Rumunii i na Ukrainie. W podziękowaniu za trud przygotowania paczek dzieci otrzymały pamiątkowe zdjęcia- pocztówki przedstawiające kościół oraz kalendarz na nowy rok. Dziękujemy p. Michalinie Fajkier- mamie Mateusza z gr. Słoników za przewóz paczek. Wszystkim osobom biorącym udział w akcji- rodzicom, dzieciom i wychowawczyniom serdecznie dziękujemy. Pomagajmy- dobro wraca! Grupa „Motylków” – dzięki uprzejmości ks. Daniela Ferka zwiedzała także kościół w ramach realizacji zadań projektu miejskiego: „Mała Ojczyzna”. Dzieci przechadzały się po starych schodach, oglądały okna umieszczone wysoko nad ołtarzem. Zaciekawiła ich ambona oraz organy znajdujące się na tzw. „chórze”. Dzieci – przy akompaniamencie organów- zaśpiewały z dumą hymn państwowy, którego uczą się z okazji nadchodzącego Święta Odzyskania Niepodległości. Wycieczka tak bardzo podobała się „Motylkom”, że w drodze powrotnej pytały czy będą mogły wrócić tam jeszcze raz.

Link do albumu na FB:

https://www.facebook.com/pg/Publiczne-Przedszkole-nr-6-w-Wodzis%C5%82awiu-%C5%9Al%C4%85skim-1789405441332620/photos/?tab=album&album_id=2471796569760167

 

                        Dziękuję bardzo za zaangażowanie się w akcję: "Prezent pod choinkę".

Nasza grupa przygotowała wspólnie 8 paczek. 

Rzeczy do paczek (zabawki, ubranka, słodycze, artykuły szkolne) podarowały następujące osoby:

- p. Ania- mama Zuzi,

- p. Renia- mama Nikoli,

- p. Ola- mama Mateusza,

- p. Kasia- mama Kingi,

- p. Ada- mama Kamila,

- p. Kasia- mama Lenki,

- p. Gosia- mama Magdy,

-p. Ada- mama Marcelinki,

- p. Daria- mama Oskara

- p. Dagmara- mama Dorotki,

- p. Żaneta- mama Milenki 

Jedną, całą paczkę przygotowali rodzice Karolinki.

Pieniądze na opłaty podarowali:

- mama Maksa

- mama Kamila

- mama Nikoli

- mama Karolinki

- mama Marcelinki

- tata Nadii i Kuby,

- mama Fabiana

Dziękuję z całego serca. Paczki zostaną przekazane do Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, gdzie zostaną załadowane na ciężarówki, które rozwiozą je do najbiedniejszych dzieci w Rumunii, Ukrainie i Białorusi. Otrzymają je dzieci zagrożone ubóstwem- niezależnie od wyznania.  

 

   Drodzy Rodzice, zbliżają się mrozy i okres zimowy, a zwierzaki ze schroniska potrzebują naszej pomocy by przetrwać zimę. Dlatego zachęcamy by wziąć udział w naszej akcji "PEŁNA MISKA DLA SCHRONISKA". Zbiórka karmy i tekstyliów potrwa przez 3 tygodnie. więcej informacji na plakacie.

      

W czwartek 31 października odbyły się w gr. Motylków zajęcia z p. Joasią- nauczycielką- wolontariuszką. Zajęcia z żabą wywoływały salwy śmiechu wśród dzieci. Dziękujemy p. Joasi za wspaniałe zajęcia i wielkie zaangażowanie......................................................................................

    Publiczne Przedszkole nr 6 w Wodzisławiu Śl. wzięło udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej " Szkoła pamięta".
25 października 2019 r. przedszkolaki wraz z paniami wybrały się na spacer po Wodzisławiu Śl. i odwiedziły lokalne miejsca pamięci oraz zapaliły znicze pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na Placu Korfantego, a także pod Pomnikiem ku czci żołnierzy I Brygady Pancernej Armii Czechosłowackiej na Placu Gladbeck. 

.............................................

            Gr. Motylków podczas wycieczki w miejsca pamięci poznała legendę o księżnej Konstancji, oglądała w rynku herb ułożony z mozaiki, poznała porzekadło o zegarze słonecznym znajdującym się na jednej z kamienic. W parku miejskim dzieci oglądały miejsce w którym została zakopana kapsuła czasu. Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały opowiadania wychowawczyni o "skarbach" schowanych w kapsule w 2010r. Działania te prowadzone były w ramach poznawania historii swojego miasta (w ramach realizacji miejskiego programu edukacji regionalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym- Mała ojczyzna.

1. Wrzesień:

      Miło nam poinformować, że Oskar Kolus biorący udział w konkursie plastycznym „Zwierzaka mam i o niego dbam” - organizowanym  przez Wodzisławską Placówkę Wsparci Dziennego „Dziupla” zdobył II  miejsce.  Cieszymy  się i grtaulujemy wygranej.

   Prowadzimy akcję zbierania plastikowych nakrętek. Chcemy pomóc choremu chłopcu w zakupie wózka inwalidzkiego. Oddaliśmy już kilka worków nakrętek. Dziękujemy wszystkim za udział w tej akcji. Nakrętki zbieramy dalej!

  U intendentki można odebrać zdjęcia wykonane przez "Fotogamę"- sesja- Gwiazdy- album- 32zł. Wykup zdjęć nie jest obowiązkowy.

      Dziękujemy Rodzicom za miłe słowa, życzenia, wspaniałe torby, kwiaty i słodkości.

                                                                      wych. Beata, Kasia i Ula

 • W dniu 14.10.2019 odbyła się w naszym przedszkolu uroczysta akademia z okazjiDEN. Każda z grup przygotowała krótki występ artystyczny. Oglądaliśmy film- wypowiedzi przedszkolaków o wszystkich pracownikach przedszkola. Był bardzo zabawny! Pani dyrektor wraz z przedstawicielami Rady Rodziców podziękowała wszystkim za dotychczasowy wklad pracy, ciepło i serce okazywane dzieciom.
 •  

 

Akcja charytatywna: „Prezent pod choinkę”

Nasze przedszkole dołącza do akcji: prowadzonej przez Centrum Misji i Ewangelizacji  „Prezent pod choinkę”. Każda z grup w naszym przedszkolu pragnie przygotować przynajmniej jedną paczkę- prezent świąteczny dla dziecka  z najbiedniejszych  rodzin z Ukrainy, Białorusi i Rumunii.

Akcja polega na tym, że każda grupa do dowolnego pudełka po butach (pięknie oklejonego) włoży różne artykuły mogące sprawić w/w dzieciom radość.

 Mogą to być:

- słodycze: (z datą ważności przynajmniej od czerwca 2020)!

- zabawki ( maskotki, laleczki, samochodziki itp.)- wykluczone są takie  o charakterze militarnym!

- artykuły higieniczne (np. szczoteczka, pasta do zębów, mydło, grzebień, szczotka, dezodorant itp.)

- odzież i dodatki (bielizna, skarpety, rajstopy, czapki, rękawiczki itp.)

- artykuły szkolne: (zeszyty, długopisy, kredki, piórniki, linijki itp.)

 

CO NIE MOŻE BYĆ PREZENTEM?

artykuły intensywnie pachnące, artykuły łatwo psujące się, wrażliwe na ciepło, artykuły spożywcze inne niż słodycze (cukier, mąka, makaron, konserwy itp.), leki i witaminy, za­bawki i publikacje o charakterze militarnym

WSZYSTKIE RZECZY MUSZĄ BYĆ NOWE- NIEUŻYWANE!

Prosimy Was rodzice, byście wsparli tę akcję poprzez przynoszenie do swoich grup w/w rzeczy lub wpłatę „przysłowiowej złotówki” na pokrycie kosztów organizacji akcji oraz transportu (1 PACZKA= 10zł. opłaty). 

AKCJA trwa w naszym przedszkolu do dnia 04.11.2019 włącznie.

Później przekażemy paczki do koordynatora lokalnego tj. Parafii E- A  w Wodzisławiu Śl.

Przydatne link:

 1. Jak zrobić prezent? :

https://cme.org.pl/prezent/jak-zrobic-prezent/?fbclid=IwAR26JRoWVO_LUHh--FCH2oSen3ccAa2GYn0hc30OXe6qxHqzl-LWYECFaZA

Liczymy na Was drodzy Rodzice!

 

 • 16 października o  godz. 9.00  odbędzie się koncert muzyczny

  - JESIEŃ MALOWANA DŹWIĘKIEM / wiolonczela - próba opisania jesiennych zjawisk za pomocą dźwięków/

 • ................................................................................

 • Nasze przedszkole bierze udział w akcji ekologicznej: "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci". Akcja polega na zebraniu starych, nieużywanych kompiuterów, telefonów, tabletów, monitorów, sptzętu RTV, AGD oraz zużytych baterii i tuszy atramentowych. Akcja trwać będzie w dniach: 07.10- 31.10.2019

   

 •  
 •           Czy rywalizacja wśród dzieci jest dobra? Tak! – przekonują psycholodzy – pod warunkiem, że rodzice i nauczyciele dbają o jej prawidłowy przebieg – dodają.Rozwój talentów, umiejętność działania w grupie, a także zdolność akceptowania porażek i wyciąganie z nich wniosków. To zaledwie kilka zalet, które płyną z rywalizacji w dziecięcym. Rywalizacja pobudza bowiem ambicje i pozytywnie wpływa na wydajność wśród dzieci. Wiele korzyści przyniesie też rywalizacja poprzez sport. Pamiętajmy jednak, by dobrać odpowiednią dziedzinę sportu dla malucha.
 • Grupa Motylków w piątek 04 października podczas "małej,grupowej olimpiady sportowej" rywalizowała w różnych zawodach ruchowych. Dzieci zostały przygotowane do tego, by nie płakać po przegranej, były zachęcsne do rywalizacji ale też chwalone za wykonanie zadania do końca- mimo przegranej. Ważną rolę w dojrzewaniu do zdrowej rywalizacji odegrały ćwiczenia, w których przeciwnicy musieli sobie wzajemnie pomagać w wykonaniu zadania. To była ważna lekcja życia.

 

        01.10.2019 gr. Motylków bawiła się podczas zajęć materiałem przyrodniczym w postaci liści i kasztanów. Dzieci przeliczały ilość kasztanów, powtarzały rytmy muzyczne oraz układały rytmy (matematyczne) zachowując kierunek- od lewej do prawej. Podczas zajęć zastosowana została metoda naturalnego uczenia się przez dzieci matematyki wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej. Na zakończenie zajęć słuchały muzykę relaksacyjną masując się delikatnie kasztanami.

..................................................................................................................................................

smiley   Zapraszam chętne dzieci do udziału w bezpłatnych zajęciach taneczno- ruchowych w dniu 02.10.2019 od godz. 15.00 do 15.30. Zainteresowanych rodziców zapraszam na krótkie spotkanie organizacyjne o  o godz. 15.35.

...............................................

Dzień chłopaka:

To był bardzo wesoły dzień. Dziewczynki składały swoim kolegom życzenia, rysowały dla nich laurki, wręczyły dyplomy dla najfajniejszego chłopaka. Chłopcy otrzymali prezenty- niespodzianki od rodziców. Mama Zuzi zadbała o to, by na stole nie zabrakło słodkości. Dzieci zajadały się pysznymi muffinkami. Później dziewczynki porwały chłopców do szalonego tańca. Śmiechom i radosnym piskom nie było końca.

                                                                                                                                                                           Janina Żmud

            W piątek 27 września dzieci z gr. Motylków podczas zajęć dydaktycznych podsumowały swoją wiedzę dotyczącą warzyw i owoców. Nazywały je, oglądały, smakowały, wąchały i ważyły  na wadze kuchennej podarowanej przez mamę Kamilka.  Porównywały wielkość i ilość pestek (nasion) znajdujących się w owocach. Po umyciu rąk i przygotowaniu fartuszków i chustek ochronnych dzieci zrobiły szaszłyki owocowe, które zjadły ze smakiem. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji innowacji: „Moje zdrowie…”

       W piątek 27 września dzieci miały sposobność oglądać teatrzyk pt.: "Calineczka'. Po spektaklu aktorka zapoznała dzieci z tajnikami gry "aktorsko- lalkarskiej".

 

      

Akcja charytatywna: "POLA NADZIEI"

Tu rozkwita dobro! W czwartek 26 września wszystkie dzieci wraz z wychowawczyniami uczestniczyły w akcji: charytatywnej „Pola nadziei”. Żonkile są symbolem nadziei. Nadzieja jest potrzebna chorym terminalnie ludziom będącym pod opieką hospicjów. Akcja ta polega m.in. na wspólnym sadzeniu cebulek żonkili w ogrodzie. Wiosną kiedy kwiaty zakwitną- dzieci zetną je, by ofiarować je swoim rodzicom za symboliczną złotówkę. W ten sposób wszyscy przyczynią się do zebrania środków na opiekę paliatywną w Hospicjum Domowym im. Rafała Kalinowskiego w Rybniku. Jest to symboliczny akt solidarności z ciężko chorymi i umierającymi. Dzieci przedszkolne zrozumiały ideę sadzenia cebulek żonkili i ochoczo przystąpiły do pracy. Przedszkolaki wyposażone w łopatki i rękawiczki wykopywały w przygotowanej ziemi dołki i umieszczały w nich cebulki. Potem przysypywały je ziemią. Akcje charytatywne uczą dzieci dbania o innych, współczucia, chęci niesienia bezinteresownej pomocy.

     Pola Nadziei. Tu rozkwita dobro.

W czwartek tj. 26 września dzieci będą sadzić cebulki żonkili w ogrodzie przedszkolnym w ramach akcji Pola nadziei.

Pola Nadziei to kampania, która ma na celu promowanie niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum oraz rozwój wolontariatu.

Pola Nadziei są elementem międzynarodowego programu powołanego do życia przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii. Są to działania podejmowane wyłącznie przez hospicja na terenie całej Europy.

Przyjaciele hospicjów – firmy, szkoły i przedszkola organizują się i jesienią wspólnie sadzą cebulki żonkili, które są symbolem nadziei. Kiedy wiosną kwiaty zakwitną, tworzą całe pola nadziei, następnie ścięte, rozdawane są na ulicznych kwestach. Zebrane w ten sposób środki pozwalają na zaspokajanie najważniejszych potrzeb podopiecznych hospicjum.

 

  Bardzo prosimy o zbiórkę nakrętek , które pragniemy przekazać fundacji „Zdążyć z pomocą pod patronatem Zbigniewa Religi. Nasze przedszkole pragnie w ten sposób objąć pomocą chłopca Wojtusia M. borykającego się z zespołem Leigha.

https://dzieciom.pl/podopieczni/28074fbclid=IwAR0ovvxyQk7cGotN8VSnYRhEobkLz5XyaErerl7kuQRbjyqLyvPcAJvLrrU

Za  każdą podarowaną nakrętkę serdecznie dziękujemy.    

...............................................................................................

  W następny czwartek tj. 03 października firma FOTOGAMA wykona dzieciom sesję
fotograficzną  pt.:
"Gwiazdy".  Cena za zakup kompletu  zdjęć  w  zimowej  scenerii (2
zdjęcia formatu 10x 15 i jedno zdjęcie 15x 21)
wynosi 32zł. Rodzice nie
są zobligowani do wykupu zdjęć.

.....................................................................

           

W dniu 24 września grupa Motylków miała okazję uczestniczyć w zajęciach ruchowych z elementami ćwiczeń piłkarskich. Zajęcia prowadziła p. Agnieszka z Klubu Piłkarskiego Odra Wodzisław. Zajęcia są bezpłatne. Odbywać się będą cyklicznie- raz w miesiącu.

............................................................

     

...............................................................................................

Kto zaśmiecił nam ogród? 

23 września w ogrodzie przedszkolnym pojawił się Śmieciowy Stwór, a wraz z nim mnóstwo różnych odpadów. W liście skierowanym do dzieci zapraszał on do wspólnej zabawy pt. “Śmieci rozrzucimy i się fajnie pobawimy”. Ale nic z tego!!! Nasze przedszkolaki dobrze wiedzą, że śmieci należy segregować i wrzucać do odpowiednich worków i pojemników. Natychmiast w całym przedszkolu ogłoszono akcję: “Dziś sprzątamy ogród!” Z wielkim zapałem przystąpiono do pracy i w mig wszystkie śmieci znalazły się na swoim miejscu tj.w kolorowych pojemnikach. W atmosferze zadowolenia, radości i dumy z dobrze wykonanego zadania wróciliśmy do przedszkola. To była kolejna lekcja ucząca dbałości o nasze środowisko, a tym samym całą Ziemię.

..............................................................

Piłkarska Akademia Przedszkolaka

Zaprasza na zajęcia dzieci w wieku 4 – 6 lat.

Akademia przedszkolaka to miejsce dla najmłodszych miłośników piłki nożnej. To tutaj młody piłkarz stawia swoje pierwsze kroki, ucząc się Piłki Nożnej poprzez gry i zabawy tematyczne!

Dzieci czerpią z treningów mnóstwo radości.

RODZICU- zapisz swoje dziecko n próbne zajęcia w AP Football Stars!

biuro@footballstars.com.pl

lub zadzwoń: 787- 800- 311

.......................................................................................

    Biblioteka zaprasza rodziców wraz z dziećmi do uczestnictwa w programie dla przedszkolaków: "Mała książka- wielki człowiek".

https://wodzislaw-slaski.pl/program-dla-przedszkolakow-mala-ksiazka-wielki-czlowiek?fbclid=IwAR1xdrb7D8KW5OKCZ0OllmJUBy2uCyevQ_bWZFmunfblxrtAzBiwuPHz2Dk

......................................................................................................................

 •       Mali architekci z PP6 rozbudowują Wodzisław Śl.

  Grupa „Motylków” z Publicznego Przedszkola nr 6 w ostatnich dniach realizowała treści Miejskiego Programu Edukacji Regionalnej: „Mała Ojczyzna”. Dzieci rozmawiały z wychowawczynią o budynkach, imprezach organizowanych dla mieszkańców, miejscach rekreacji dla rodzin i wielu innych rzeczach. Przedszkolaki oglądały zdjęcia Wodzisławia Śląskiego zamieszczone na miejskiej stronie internetowej. Poznawały zabytki naszego miasta. Zwiedziły także dzielnicę „Nowe Miasto”. Po powrocie do przedszkola urządziły w sali wielki plac budowy. Z różnego rodzaju klocków budowały domy, place zabaw, drogi, stację kolejową i wiele innych. Efekt był zachwycający.  Nasze miasto rozkwitło!

 •  

 •   Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

  W piątek tj. 20 września w naszym przedszkolu wiele się działo: Pasowanie na starszaka i przedszkolaka w gr. Rybek i Słoników, opowieści ruchowe z p. Joasią w gr. Muchomorków i Motylków oraz dyskoteka, na którą czekały wszystkie dzieci. Oprócz tańców odbywały się także zabawy ruchowe. Jak było? Patrząc na zadowolone miny przedszkolaków oraz ich żywiołowe tańce można by powtórzyć za dziećmi- „superaśnie”!

 

  W piątkowe dopołudnie  (20 września) gr. Motylków bawiła się świetnie razem z panią Joasią- nauczycielką z innej placówki. Pani Joasia zaproponowała dzieciom zabawy ruchowe, opowieści ruchowe . Dzieciaki bawiły się wspaniale- co widać po uśmiechach na ich buziach. Serdezcnie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

 •  Koszt zajęć z Ronin Kid wynosi 55 zł miesięcznie (8 zajęć). Pierwsze i drugie zajęcia (17 i 19 września 2019) są bezpłatne. Następnie p. Robert - zwoła zebranie rodziców, na którym wyjaśni zasady odpłatności itp. 

 

               W ostatnich dniach grupa Motylków uczył się jak być bezpiecznym w ruchu ulicznym. Dzieci poznały  zasady przechodzenia przez jezdnię, niektóre znaki drogowe, sygnalizację świetlną oraz przydatność służb ratunkowych jak: Policja, Straż Pożarna czy Pogotowie ratunkowe. Dzieci poznały znaczenie noszenia odblasków oraz starały się zapamiętać numery alarmowe w/w służb: 997, 998, 999 oraz numer 112. Przedszkolaki słuchały piosenek  z serwisu Youtube:

1 https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw

2. https://www.youtube.com/watch?v=vJFykFWgWsw

3. https://www.youtube.com/watch?v=2sk-r_j0vGc

4. https://www.youtube.com/watch?v=yv0YdFZHmgM

Motylki wybrały się na spacer w pobliże przedszkola by sprawdzić nabytą wiedzę w praktyce.

Podsumowaniem tematu i sprawdzeniem umiejętności dzieci była zabawa dydaktyczna: Na ulicy. Dzieci musiały reagować odpowiednio na sygnały wydawane przez wychowawczynię, która prowadziła zabawę. To doświadczenie pomogło jeszcze bardziej zrozumieć dzieciom reguły rządzące na drodze.  

...................................................................................................................................................................................

      

Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności, odwagi i zabawy. Od pięciu lat 15 września obchodzi się International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy.
W ostatnich dniach Dzień kropki obchodziły grupy: Muchomorki, Bierdonki i Motylki. Dzieci wysłuchały opowiadania o małej Vashti. Vasthi jest małą, nieśmiałą dziewczynką, która nie wierzy w swoje możliwości. Na lekcji plastyki – dzięki swojej mądrej nauczycielce dziewczynka odkryła w sobie talent i odwagę.
Podczas zajęć dzieci wykonywały prace plastyczne związane z kropkami, bawiły się w gry i zabawy ruchowe i integrujące grupy.

...............................................................................................................................................................................................................

 •     Już w najbliższy piątek tj. 20 września obchodzić będziemy w naszym przedszkolu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

  W tym dniu zorganizujemy dla wszystkich dzieci dystkotekę.

  W związku z tym prosimy Was rodzice, byście przygotowali dla swoich pociech dowolny strój lub element stroju (np. wymyślną fryzurę, perukę, krawat, opaskę itp.).

  W tym dniu (zaraz po śniadaniu) w grupach: Rybki i Słoniki odbędzie się Pasowanie na „starszaka” i na „przedszkolaka”. Podczas pasowania obowiązują stroje galowe. Po pasowaniu dzieci z w/w grup przebiorą się w przygotowane przez Państwa  stroje dyskotekowe i będą brały udział w ogólnoprzedszkolnej zabawie.

 •    W środę 11 września 2019r. odwiedziła grupę Motylków p. Jagoda- emerytowana nauczycielka naszego przedszkola. Spotkanie z p. Jagodą odbyło się w ramach realizacji zadań programu: "Mały miś w świecie wielkiej literatury" Po przeczytaniu książeczki pani Jagoda zachęciła dzieci do wspólnych zabaw integrujących grupę. Uśmiechy na twarzach dzieci świadczą o tym, że spotkanie było bardzo udane.

 

Zajęcia odbywać się będą w każdywtorek i czwartek od 15 do 15.45 (dla  nowych osób dwa zajęcia są bezpłatne). Prosimy o kontakt z prowadzącym - trenerem: Robert Szindler: 502- 671- 485

Zapraszamy dziewczynki i chłopców do zapisów na zajęcia.

........................................................................................................................

 Bardzo proszę o zgłoszenie u wychowawcy, chęć zapisania dziecka na zajęcia sportowe RONIN.

 

..................................................................................

27 września o godz. 9.30 będzie teatrzyk pt. "Calineczka"

                            Koszt biletu wyności 3 zł. Prosimy o wpłatę u wychowawców grup.

                 ZAJĘCIA Z RONIN !

11 września (środa)  odbędą się zajęcia pokazowe w grupie- o godz. 9.20

Serdecznie witamy Dzieci i ich Rodziców w naszym przedszkolu w nowym roku szkolnym 2019/20.                    

 Dzieciom życzymy dużo radości, wesołej zabawy i mile spędzonego czasu wśród rówieśników,

a Rodziców zapraszamy do współpracy i aktywnego udziału w życiu przedszkola.

                                                                                                                       wych. Beata, wych.Kasia i p. Ula

 

       Serdecznie dziękujemy panu Krzysztofowi- (Meble Kristof) tacie Oliwiera, który podczas wakacji poświęcił swój wolny czas i wykonał w łazience Motylków zabudowę- szafkę na kubki, szczoteczki i pasty do zębów oraz dwa wieszaki na ręczniki. Serdecznie dziękujemy!

   W związku z rozpoczęciem nowego roku  szkolnego 2019/2020 -  29 sierpnia 2019r. (tj. w czwartek) o godz. 15.30 zapraszamy Rodziców wszystkich  dzieci   na zebranie ogólne – organizacyjne, a następnie  na zebrania grupowe z wychowawcą dziecka. Obecność  Rodziców  jest obowiązkowa.

Na  spotkanie  zapraszamy  tylko   Rodziców  lub  reprezentujące  ich osoby  dorosłe.