Publiczne Przedszkole nr 6

 

Nawigacja

Informacje dla rodziców Czego się uczymy? Język angielski Dla rodziców

Słoniki

 

Grupa: "Słoniki"

18 dz. - 6 latków i 7dz. 5 - latków

...............................................................................................

RADA RODZIÓW:

1. Aleksandra Schmidt

2. Klaudia Więcek

3. Patrycja Wrona

4. Izabela Sasim

 

...............................................................................................

 

 

Zajęcia dodatkowe:

- religia: środa i czwartek 12.30-13.00

- rytmika: wtorek 12.00-12.30

- szachy: 

- angielski: 

 

...............................................................................................

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z WYCHOWAWCĄ

Konsultacje indywidualne z rodzicami - 

czwartek od godziny 15.30 do 16.30 / telefonicznie lub osobiście/ p. Bożena

poniedziałek od godziny 15.30 - 16.00/ telefonicznie lub osobiście/ p. Ania

Telefon do konsultacji: 789 259 322

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

heartheart

Dziękuję rodzicom Zosi Si. i Lilianki za podarowanie puzzli i ksiażeczki.

Dziękuję rodzicom uli za podarowanie do kącika przyrody wrzosu i dyni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

heartheart

Dziękuję za przyniesienie  lamp dyskotekowych:

rodzicom Zosi Sch., Antosia, Maksa i Hani.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Drodzy Rodzice,

w galerii zdjęć pojawił się nasz kontrakt grupowy. Zachęcamy Państwa do współpracy w utrwalaniu dobrych zachowań dzieci.

 

 

 

 

...............................................................................................

 

Ramowy rozkład dnia

7:30 – 8:30  Mycie rąk.  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi. Zabawy ruchowe integrujące grupę, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

8:30 – 8:45 Zabiegi higieniczne. Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8:45 – 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Zabawy swobodne wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci.

10:00 - 11.15 Kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, wycieczki, swobodna aktywność dzieci. Zajęcie ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury). Czytanie literatury dziecięcej.

11.15 - 11.30 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11:30 – 12.00 Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12.00 – 13:45 Zabiegi higieniczno-samoobsługowe. Zabawy relaksacyjne, słuchanie muzyki, czytanie literatury. Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań w sali, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym.

12.30-13.00 Religia /środa,czwartek/

13.45 – 14.00 Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14.00 – 14:15  Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

14:15 – 15.30 Zabiegi higieniczne, zabawy dowolne; czytanie literatury dziecięcej, fragmentów książek, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. gry edukacyjne, planszowe z małym zespołem. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.